Neidio i'r prif gynnwys

Edward Scissorhands

Dyddiad(au)

19 Maw 2024 - 23 Maw 2024

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae cynhyrchiad dawns hudol Matthew Bourne o Edward Scissorhands wedi ennill lle yng nghalonnau cynulleidfaoedd ledled y byd ers y perfformiad cyntaf yn 2005.

Yn seiliedig ar ffilm Tim Burton ac yn cynnwys cerddoriaeth brydferth Danny Elfman a Terry Davies, mae Bourne a’i gwmni New Adventures yn dychwelyd i’r stori ffraeth a theimladwy yma am fachgen anorffenedig yn cael ei adael ar ei ben ei hun mewn byd newydd rhyfedd.

Mewn castell ar ben bryn mae Edward yn byw; bachgen a gafodd ei greu gan ddyfeisiwr ecsentrig. Pan mae ei greawdwr yn marw, caiff ei adael ar ei ben ei hun ac yn anorffenedig, gyda sisyrnau fel dwylo, nes i fenyw garedig o’r dref ei wahodd i fyw gyda’i theulu maestrefol. A all Edward ddod o hyd i’w le yn y gymuned groesawgar sy’n ei chael hi’n anodd gweld heibio ei ymddangosiad hynod i’r diniweidrwydd ac addfwynder sydd tu fewn?