Neidio i'r prif gynnwys

Haf o Hwyl Prif Safle Gŵyl

Dyddiad(au)

23 Gorff 2022 - 07 Awst 2022

Amseroedd

10:00 - 16:00

Lleoliad

Canol y Ddinas Caerdydd

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymunwch â ni yn ein gŵyl haf o weithgareddau llawn hwyl ar lawnt Neuadd y Ddinas! Cymerwch ran mewn amrywiaeth o weithdai, gwyliwch theatr wych a pherfformiadau ysblennydd, gosodiadau dylunio celf, chwarae gemau, neu fe allwch ond ymlacio yn haul yr haf. Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant wedi ymrwymo i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Caerdydd gyda’u dinas, rhoi gwên ar eu hwynebau, a darparu cyfleoedd newydd i ymlacio a chael hwyl gyda ffrindiau a theulu.

Mae tocynnau nawr ar gael am £2 y pen. Cynhelir y digwyddiad yn ddyddiol rhwng 23 Gorffennaf a 7 Awst, rhwng 10am a 12:30pm a 1:30pm a 4pm.

Y Digwyddiadau Mawr

Team Fusion Extreme - Sioe Triciau BMX

Mwynhewch y wefr wrth i feicwyr triciau BMX o’r radd flaenaf berfformio styntiau a thriciau peryglus. Yn ogystal â gweithdai difyr os ydych chi awydd rhoi cynnig arni.

Academi Chwaraeon AiM - Parkour a Wal Trampolîn

Amser i fod yn weithgar gyda chwrs parkour am ddim cyffrous yn y wal trampolîn dal. Felly achubwch ar y cyfle i roi cynnig ar yr atyniad gwych ac unigryw hwn. Oedran 4+

Organised Kaos - Gweithdai Syrcas

Rhowch gynnig ar weithdai syrcas, yn addas i bob oedran gyda’r rig uchel, pyst Tsieineaidd – a sesiynau ar y llawr.

Hwyl Mawr i’r Rhai Bach

Llwyfan bach ymysg y coed sy’n cynnal rhaglen lawn o gerddoriaeth, acrobateg, jyglo, perfformiadau theatr gerdd, gwisgo fyny fel cymeriad yn gyd-canu a dro gwallgof.

Y Big Top

Ewch i’n canolfan carnifal clasurol, wedi’i staffio gan ein Tîm Animeiddio cyfeillgar.

Pedal Emporium - Ewch ar Eich (Wel…Ein) Beic

Dewch i chwythu swigod, cael disgo a throelli paent – y cyfan o seddau’r beiciau llonydd gwych hyn. Ynghyd â phêl-droed bwrdd, gemau anferth a rhoi neges ar ein llythrennau Haf o Hwyl enfawr (neu sleifio hunlun!)

#WalHunlun

Gludwch eich hun i unrhyw le drwy dynnu llun ohonoch eich hun o flaen un o’n waliau hunlun niferus.

Emporiwm Gemau Fiery Jack - Gemau Hanesyddol Rhyfedd a Rhyfeddol

Daw Fiery Jack â’u casgliad unigryw o gemau hanesyddol rhyfedd a gwych i’r Haf o Hwyl. Lle bydd rhai o’u hyfforddwyr cyfeillgar yn eich dysgu sut i chwarae.

Pabell Actifyddion Artistig - Gweithdai Crefftio a Rêfs Babanod

Bydd gweithdai celf a chrefft, gweithdai Drymio Rêfs Babis a llu o weithgareddau eraill gan y tîm actifyddion artistig talentog yn eich cadw’n brysur drwy’r dydd!

Y Wiwer Werdd - Sesiynau Creu Bomiau Hadau

Gweithdai hwyliog gan y grŵp amgylcheddol enwog. Gweithdai creu bom hadau gyda chyngor ar sut i barhau i dyfu eich bomiau hadau gartref!

Chwaraeon Caerdydd - Gemau Rhoi Cynnig Arni

Rhowch gynnig ar amrywiaeth o gampau newydd gan Hyfforddwyr chwaraeon mewnol Cyngor Caerdydd.

Pabell y Blynyddoedd Cynnar - Digonedd i Blant Bach

Gweithgareddau hwyliog i blant cyn oed ysgol a theuluoedd gan ein tîm gwasanaethau blynyddoedd cynnar.

(Psst: daliwch ati i sgrolio, mae hyd yn oed mwy o weithgareddau isod.)

AM UN DIWRNOD YN UNIG:

Diwrnod Chwarae i Bawb Cenedlaethol – 3 Awst

Mae Tîm Gwasanaethau Chwarae gwych Cyngor Caerdydd yn cynnal  Gweithgareddau Haf o Hwyl ar 3 Awst sy’n cynnwys Gweithdai Swigod. Gallwch adeiladu dinas gardbord yn y Big Top neu gymryd rhan mewn gweithgareddau gwneud masgiau, gleiniau sgrap, creu gemwaith, gwneud crysau-t ac ymweld â’n Pabell Synhwyraidd.

YN CYFLWYNO EIN

Gweithgareddau Dros Dro

  • Shiny Happy People – Gweithdai Canu i Rieni a Phlant Bach
  • Gwersylloedd Technoleg – Mmm…Pei Mafon
  • Yr Arcade Vaults – Rhowch gynnig ar Gemau Retro
  • Plattform – Chwarae Hapus
  • Gweithgareddau Nylo – Bwyta’n Iach o Oedran Bach
  • Love Exploring – Gweler Deinosoriaid yn Dod i Fyw

Mae tocynnau ar gael i’w harchebu. Cŵn tywys a chymorth yn unig.

Am gael mwy? Dim problem. Dysgwch am y digwyddiadau eraill sy’n rhan o Haf o Hwyl.