Neidio i'r prif gynnwys

Hwyrnos: ANIFAIL

Dyddiad(au)

26 Mai 2022

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae nosweithiau Hwyrnos yn ôl yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r diwedd – dewch i ymuno â’r parti!

Mae ein digwyddiadau hwyrnos ar gyfer oedolion yn ôl yn 2022, a’r tro hwn byddwn ni’n troi’n ANIFAIL yn y nos! Felly byddwch yn barod i wisgo i fyny, ac ymgolli mewn noson greadigol yn yr Amgueddfa.

Noson llawn cerddoriaeth, gemau, bwyd a diod i ddathlu agoriad arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sy’n darlunio ein planed fregus.

Byddwch ymysg y cyntaf i weld yr arddangosfa sy’n cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.