Neidio i'r prif gynnwys

Plant yn Bwyta Am Ddim ym Mwyty Thomas

17 Chwe 2020 - 01 Med 2020

Lleoliad

Future Inn, Heol Hemingway, Caerdydd CF10 4AU

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ym Mwyty Thomas, gall eich rhai bach fwyta AM DDIM gydag unrhyw bryd bwyd a brynir gan oedolyn yn ystod gwyliau’r ysgol a hanner tymor.

Mae dan 5 oed wastad yn bwyta’n rhad ac am ddim, ond yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym yn ymestyn hyn i rai dan 12oed.

Mae gan y fwydlen blant rywbeth i blant sy’n hoffi bwydydd neu rai sydd efallai braidd yn ffyslyd, ac maent o hyd yn sicrhau bod un o’r ‘ pump y dydd ‘ ar y plât. Mae’r dewisiadau sawrus yn cynnwys byrgyr cyw iâr neu gig eidion, cyw iâr rhost, bysedd pysgod, cnapiau cyw iâr neu omlet hyd yn oed. Os ydych chi’n gadael iddyn nhw gael rhywbeth melys hefyd, mae’r dewisiadau’n cynnwys cacen siocled, hufen iâ neu bwdin taffi gludiog. Pob un wedi eu golchi i lawr gyda sgwosh di-ddiwedd, neu gallwch gael sudd, llaeth, dŵr neu ddiod swigod.

Argymhellir yn fawr archebu ymlaen llaw
Ffoniwch: 02920 487111
Ebost: thomas@futureinns.co.uk
Gwefan