Neidio i'r prif gynnwys

Rheolau Celf?

16 Mai 2020 - 06 Med 2020

10:00 - 17:00

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Rheolau Celf? yn twrio drwy bum canrif o baentiau a darluniau, cerfluniau a cherameg, ffilm a ffotograffiaeth i holi cwestiynau pwysig am gynrychiolaeth, hunaniaeth a diwylliant.

Caiff y gweithiau eu trefnu mewn ffordd sy’n cwestiynu’r pŵer cymdeithasol a gwleidyddol a amlygir yn y gweithiau. Bydd yn dangos sut mae artistiaid drwy’r canrifoedd wedi parhau i herio, tanseilio ac ail-ddychmygu’r hyn y gall celf fod.

Caiff caffaeliad mawr newydd, Môr Vertigo gan John Akomfrah, ei ddangos ochr yn ochr â gweithiau artistiaid megis Rembrandt, Thomas Jones, Pablo Picasso, Gwen John, Bedwyr Williams, Caroline Walkers a Clementine Schneidermann.

Bydd ystod o gelf hanesyddol, modern a chyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru i’w gweld, a rhai gweithiau’n cael eu paru gyda’i gilydd am y tro cyntaf er mwyn creu perthynas newydd rhyngddynt ac amlygu rhai o faterion cymdeithasol ein byd ni heddiw.

Mae Amgueddfa Cymru yn gweithio gydag artistiaid ac awduron i arwain partneriaid cymunedol i ddehongli elfennau o’r arddangosfa. Bydd hwn yn arwain at ffordd newydd ac unigryw i ddod a llu o leisiau ynghyd i holi beth yw Rheolau Celf?