Neidio i'r prif gynnwys

Shafeeq Shajahan | Satyam, Shivam, Sundaram

Dyddiad(au)

06 Med 2024

Amseroedd

20:30 - 22:30

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Camwch i fyd hypnotig Shafeeq Shajahan gyda thaith gabare sy’n gweithio trwy haenau ei dreftadaeth gwiar Fwslimaidd.

Yn deyrnged i’r ffilm Bollywood o 1978, mae Satyam, Shivam, Sundaram yn archwiliad cyfoes o hunaniaeth a metamorffosis, gan ddathlu’r daith o ailgysylltu â chartref a adawyd ar ôl.

Mewn cydweithrediad â’r cyfansoddwr o Cyprus, Vasilis Konstantinides, mae’r ddeuawd yn uno cerddoriaeth y byd i adlewyrchu helyntion eu hachau gyda chyfeiriadau sinematig eiconig.

Wedi’i hysbrydoli gan wrthryfeldod nwydus actoresau Bollywood, mae llais cwiar Mwslimaidd Shafeeq yn torri trwy aflafaredd byd sy’n gynyddol elyniaethus.

Dylech ddisgwyl cael eich goleuo a’ch diddanu wrth iddo adrodd straeon am ei fagwraeth fel ‘Mwslim sy’n meddwl’, ei brofiadau ar Grindr, a’i bererindod i Haj.

Mae Satyam, Shivam, Sundaram yn daith gerddorol hudol, sy’n datgelu’r gwirionedd, y dwyfoldeb, a’r harddwch sy’n ein huno ni i gyd.