Neidio i'r prif gynnwys

The Serial Killer Next Door

Dyddiad(au)

22 Hyd 2023

Amseroedd

19:30 - 22:00

Lleoliad

Theatr Newydd, Plas y Parc, Caerdydd CF10 3LN

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae un o sylwebyddion Seicolegol a Throsedd mwyaf nodedig y DU, Emma Kenny, yn trafod yr hyn sy’n creu aml-lofruddwyr.

Bydd Emma Kenny yn mynd â chi ar daith sy’n edrych ar ba gynhwysion o bosibilrwydd sy’n arwain at ladd gan bobl fel Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, a John Paul Knowles. Beth sy’n creu aml-lofruddwyr, ac a allai unrhyw beth fod wedi atal eu potensial rhag cael ei actifadu, neu a oedden nhw’n syml wedi eu geni i ladd?

Mae Emma’n arbenigo mewn fictimoleg, ond mae hi’n adnabyddus yn bennaf yn y cyfryngau am gyflwyno sioeau trosedd gan gynnwys Britain’s Darkest Taboos, Lady Killers, a The Killer in My Family. Mae Emma wedi cyflwyno dros 70 o sioeau Trosedd yn dadansoddi rhai o’r troseddau mwyaf erchyll yma yn y DU a’r Unol Daleithiau, gan archwilio’r hyn sy’n gwneud llofrudd, a pham y gall rhai pobl gael eu geni i deuluoedd sy’n ymddangos yn normal, wedi’u magu heb ofn, neu gamdriniaeth, ond eto’n dal i ddewis llwybr llofrudd.