Image

Gweld a Gwneud

Y prif atyniadau a phethau i’w gwneud, gan gynnwys digwyddiadau

Mae Caerdydd yn ddinas llawn atyniadau, chwaraeon, diwylliant ac adloniant. Dyma ddinas ag atyniadau ardderchog sy’n denu pobl o bob rhan o’r DU a thramor, felly ni fydd y dewis yng Nghaerdydd yn eich siomi. Dewiswch o blith tai a chestyll hanesyddol neu fywyd gwyllt a chwaraeon dŵr.

Mae sîn adloniant fywiog yng Nghaerdydd o opera, ballet, sioeau cerdd a cherddoriaeth fyw. Ledled y ddinas, mae ystod o theatrau, orielau a lleoliadau celfyddydol a cherddoriaeth fyw. Dysgwch am ddarluniau Argraffiadol Ffrengig yn yr amgueddfa genedlaethol, hanes lleol Caerdydd yn Amgueddfa Stori Caerdydd a threftadaeth forol Bae Caerdydd yn y Lanfa. O’r traddodiadol i’r cyfoes blaengar, o eistedd miloedd i fannau bach clyd, mae’r cyfan gan Gaerdydd.

Os ydych yn newydd i Gaerdydd a Chymru, beth am roi’r awenau i rywun arall? Mae modd gweld y ddinas – gan osgoi trafferthion arferol ymweld – yn llythrennol ar daith dywys. Gall bod â thywysydd sy’n gwybod ei stwff wneud gwahaniaeth mawr, gan roi cipolwg i chi ar hanes, diwylliant, iaith a chwedlau lleol. Gall teithiau fod yn benodol i Gaerdydd neu ymhellach, ar bynciau o fywyd gwyllt a’r amgylchedd, ysbrydion, i ddiwylliant Cymru.

Top