Yng nghanol canolfan ddinesig urddasol Caerdydd, bellach yn gartref i gasgliadau celf,

Follow:

 

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol canolfan ddinesig urddasol Caerdydd, bellach yn gartref i gasgliadau celf, byd natur a daeareg genedlaethol, yn ogystal ag arddangosfeydd teithiol a thros dro nodedig. Os ydych am sefyll a syllu, mae digon i blesio’r llygad – o baentiadau Argraffiadol i ddeinosoriaid anferthol. Ar eich crwydr, gallwch ddewis amrywiaeth o lwybrau oriel i’ch arwain o gwmpas yr amgueddfa.

Mae’r casgliad celf yn cynnwys un o’r casgliadau gorau o baentiadau Argraffiadol yn Ewrop. Dewch i weld gwerth pum can mlynedd o baentiadau, darluniau, cerfluniau, ac eitemau arian a cheramig o Gymru ac o bedwar ban byd. Mae’r amgueddfa hefyd yn cynnwys y lle mwyaf yng Nghymru i arddangos celf fodern a chyfoes. Mae gwaith gan Monet, Renoir, Rodin, Cézanne, Turner, Degas, Magritte, Graham Sutherland  a mwy yma ac, o Gymru, Richard Wilson, Thomas Jones a Syr William Goscombe John, yn ogystal â darnau cyn-Raffaëlaidd o Brydain oes Victoria a thirluniau Prydeinig.

Mae’r orielau byd natur yn cynnwys anifeiliaid, adar a phryfed o bob rhan o Gymru a’r byd, gan gynnwys crwban y môr lledraidd mwyaf y byd, heulforgi anferth a sgerbwd enfawr morfil cefngrwm. Darganfyddwch fyd natur amrywiol Cymru ar yr alldaith hon o lan y môr i’r coetir a’r tu hwnt. Mwynhewch olygfa drawiadol yr oriel wedi’i seilio ar Ynys Sgomer, Sir Benfro, un o nythfeydd adar môr pwysicaf gogledd-orllewin Ewrop a dewch i brofi’r gwanwyn yn ein coetir derw Cymreig.

Yn oriel Esblygiad Cymru, gallwch ddysgu mwy am y Glec Fawr 4600 miliwn o flynyddoedd yn ôl a sut cafodd ein planed ei ffurfio hyd at yr Oes Iâ ddiwethaf pan luniwyd ein tirwedd fodern. Yma byddwch yn mynd ar daith trwy’r gofod ac amser lle gallwch weld awyrfeini go iawn, darn o garreg o’r lleuad, ffosilau anhygoel a sgerbydau deinosoriaid a mamothiaid blewog.

Mae gan yr amgueddfa rywbeth at ddant pawb ac mae’n cynnal rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd. Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf – Taith am ddim o gwmpas yr orielau celf gyda thywysydd gwirfoddol. Teithiau 35 mun bob dydd o 12.30pm

Mynediad Am Ddim. Oriau Agor: 10am-5pm. Ar gau ar ddydd Llun ac eithrio gwyliau banc.

 

Mewn Car

Cyffordd 32 yr M4. Y cod post ar gyfer llywiwr lloeren yw CF10 3NP.

 

Bws

O Orsaf Fysus Caerdydd Ganolog, cymerwch fws rhif 53 neu 85 i’r amgueddfa. O Fae Caerdydd, cymerwch fws Baycar rhif 6. Gallwch gynllunio’ch taith trwy ddefnyddio gwefan Traveline Cymru neu ffonio eu llinell gymorth ar 0300 200 22 33.

 

Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Cathays, tua 5 munud o gerdded o’r amgueddfa.

Gwefan

http://www.museumwales.ac.uk/en/cardiff/

Ffôn

+44 (0)29 2039 7951

E-bost

post@museumwales.ac.uk

Cyfeiriad

National Museum Cardiff
Cathays Park
Cardiff
CF10 3NP
Wales