Darparu ar gyfer yr anturwyr mwyaf i’r teithwyr mwy hamddenol.

Mae canolfan ddringo dan do Boulders yn gyrchfan gwych i’r teulu cyfan sy’n saff o chwistrellu antur ac adrenalin i’ch diwrnod. Mae’r Ganolfan gwta 5 munud o ganol dinas Caerdydd, gyda’r M4 yn hawdd ei gyrraedd, parcio am ddim a raciau i feics.

Erioed wedi dringo o’r blaen? Dim ots! DOES DIM ANGEN PROFIAD. Dan lygaid ein hyfforddwyr cymwys, byddwch yn camu y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfforddus i chi mewn amgylchedd saff a dan reolaeth. Darperir yr holl offer – dewch â’ch agwedd anturus gyda chi a pharodrwydd i’ch herio’ch hun! Mae Boulders yn arbenigo mewn cyflwyno pobl o bob gallu i’r byd fertigol hwn mewn modd hwyliog, diogel a chynhwysol!

Gyda waliau dringo sydd yn codi rhwng 4 i 12 metr o uchder, mae Boulders wedi ei gynllunio ar gyfer yr anturwyr mwyaf anturiaethus a’r teithiwr mwy hamddenol. Mae caffi ar y safle hyd yn oed gyda WiFi am ddim, felly gyrrwch y plant i ddringo a chysylltwch â’ch swyddfa tra’n mwynhau latte ysgafn! Mae Boulders yn cynnig gweithgareddau dringo i bob oed, gan gynnwys: • Dosbarthiadau dringo i blant, teuluoedd, myfyrwyr ac oedolion • Partïon pen-blwydd i bob oed • Gweithgareddau gwyliau i blant • partïon dringo Stag a Phlu • Chwarae meddal i blant dan 7 oed • Cyrsiau Cyflwyniad i Ddringo

AR Y FFORDD

O ganol dinas Caerdydd: Dilynwch yr arwyddion am Gasnewydd a’r M4 (D) ac ewch ar Heol Casnewydd (A4161). Parhewch ar hyd Heol Casnewydd gan basio nifer o safleoedd masnachu diwydiannol: Dunelm, Comet, ayb. Ger TGI Fridays trowch i’r dde i Rover Way. Ewch dros y bont reilffordd ar Rover Way a chymryd y tro cyntaf i’r dde ar i Pengam Road. Trowch i’r dde i Barc St Catherine, mae Boulders yn amlwg ar y chwith i chi wrth i chi droi i’r Parc. O’r tu allan i Gaerdydd: O’r gorllewin, gadewch yr M4 ar gyffordd 30, gan ddilyn arwyddion Caerdydd (D). Dilynwch yr A4232 i gyfeiriad Caerdydd(D). Trowch i’r dde ar y cylchdro ar i’r A48M (Rhodfa’r Dwyrain) gan ddilyn arwyddion am Ganol Dinas Caerdydd. Gadewch yr A48M ar y gyffordd sy’n nodi Caerdydd(D) a Dociau Caerdydd. Ar ben y lôn ymadael trowch yn syth i’r chwith ar i Southern Way. Symudwch i’r lôn dde ac ewch dros drosffordd Heol Casnewydd. Ar y cylchdro nesaf cymerwch y 3ydd troad tuag at Fitness First. Trowch i’r dde ar y cylchdro bychan i Rover Way. Cymerwch y tro cyntaf i’r chwith i Pengam Road a throi’n syth i’r dde i Barc St Catherine. Mae Boulders yn amlwg ar y chwith i chi wrth i chi droi i’r Parc. O’r M4 Dwyreiniol gadewch yr M4 ar gyffordd 29 am yr A48M (Rhodfa’r Dwyrain). Gadewch yr A48M am Heol Casnewydd gan ddilyn arwyddion am Caerdydd(D) a Dociau Caerdydd. Yn syth bin cymerwch y lôn ymadael ar y chwith ar i Southern Way. Ar Southern Way, symudwch i’r lôn dde ac ewch dros drosffordd Heol Casnewydd. Ar y cylchdro nesaf cymerwch y 3ydd troad tuag at Fitness First. Trowch i’r dde ar y cylchdro bychan ar i Rover Way. Cymerwch y tro cyntaf i’r chwith ar i Pengam Road a throi’n syth i’r dde i Barc St Catherine. Mae Boulders yn amlwg ar y chwith i chi wrth i chi droi i’r Parc.

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Several buses from Cardiff city centre and Newport run along Newport Road. Contact Traveline Cymru on 0871 2002233 or www.traveline-cymru.info for details.

GWEFAN

http://bouldersuk.com/

FfÔN

+44 (0)2920 484880

E-BOST

info@bouldersuk.com

CYFEIRIAD

St Catherine’s Park
Pengam Road
Cardiff
CF24 2RZ
Wales