Am dros 40 o flynyddoedd, mae’r Chapter wedi bod wrth wraidd creadigrwydd yng Nghaerdydd. Rydym yn lleoliad uchelgeisiol aml-gelfyddydol sy’n cyflwyno, cynhyrchu a hyrwyddo celfyddydau rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm mewn lleoliad cymdeithasol deinamig.

Dilynwch:

Rydym yn croesawu bron 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Agorodd y Chapter mewn cyfnod o newid arbennig ac fel un o’r canolfannau celfyddydau cyntaf yn y DU, aethom ati i gyfuno’r gwahanol ffurfiau o gelfyddydau dan un to mewn lleoliad agored a hygyrch.

Rydym yn sefydliad sy’n dathlu gwahaniaeth, sy’n croesawu’r gwrthdrawiad o’r cyfoes a’r gymuned, celf â chynulleidfa, yr heriol a’r newydd â’r agored a’r hygyrch.

Nid ydym erioed wedi bod yn ofn o newid a datblygu, cymryd risg na methu weithiau. Mae ein hysbryd chwilgar wedi meithrin ein trawsnewidiad o ysgol wag i hyb unigryw ar gyfer y celfyddydau, syniadau ac arloesedd.

Nid yn unig y mae wedi caniatáu i ni groesawu’r newid, ond mae hefyd wedi caniatáu i ni ei ddefnyddio i symud ymlaen ar hyd llwybrau anturiaethus – gweithio gydag arlunwyr newydd mewn ffurfiau newydd, dod yn fwy arloesol, cefnogi creadigrwydd annibynnol ar lefel leol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ond hefyd fod wrth wraidd ein cymuned – cymuned o artistiaid, cynulleidfaoedd a phobl leol.

Gwefan

http://www.chapter.org

Ffôn

+44 (0)29 2030 4400

E-bost

enquiry@chapter.org

Cyfeiriad

Market Road
Canton
Cardiff
CF5 1QE
Wales