Mae’r ganolfan yn un o’r canolfannau celfyddydau perfformio mwyaf arbennig a bywiog yn Ewrop.

Dilynwch:

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi ennill enw am fod yn un o gyrchfannau celfyddydau a diwylliannol eiconig y byd. Gweledigaeth y ganolfan yw bod yn dirnod diwylliannol ac yn ganolfan i’r celfyddydau perfformio o bwys rhyngwladol, sy’n dwyn bri am ei gallu i ysbrydoli, ei rhagoriaeth a’i blaengaredd.

Mae’r ganolfan yn un o’r canolfannau celfyddydau perfformio mwyaf arbennig a bywiog yn Ewrop. Edrychwch y tu hwnt i’r tu allan anhygoel, a welwyd yn Torchwood a Doctor Who, a chewch brofi awyrgylch byrlymus sy’n denu ymwelwyr i ddychwelyd dro ar ôl tro. Ond rydym yn gymaint yn fwy na theatr.

Mae ein hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd West End llwyddiannus, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a chomedi lwyfan, arddangosfeydd celf, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, barrau a bwytai; yn wir, mae rhywbeth i bawb yma.  Rydym hefyd yn cynnig teithiau rheolaidd y tu ôl i’r llen, yn ogystal â theithiau technegol a phensaernïol mwy arbenigol.

 

Website

http://www.wmc.org.uk

Telephone

+44 (0)29 2063 6464

Email

info@wmc.org.uk

Address

Bute Place
Cardiff
CF10 5AL
Wales