Dewch i ymdrochi yn hanes ac ysblander castell adferedig dinas Caerdydd.

Dilynwch:


 

Mae’r castell a welwch heddiw, yng nghanol y brifddinas, yn gyfuniad o gaer Rufeinig, castell trawiadol a phalas ffantasi Gothig anhygoel o oes Victoria, a grëwyd ar gyfer un o ddynion mwyaf cyfoethog y byd.

Gallwch olrhain 2000 o flynyddoedd o hanes ar eich ymweliad a darganfod olion mur Rufeinig, dringo i ben y tŵr canoloesol, archwilio’r llochesi rhyfel llawn awyrgylch a chael eich syfrdanu gan yr addurniad penigamp yn ystafelloedd y castell. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, creodd y pensaer William Burges ffantasi ganoloesol i 3ydd Ardalydd Bute; mae’r canlyniadau’n syfrdanol gydag ystafelloedd godidog sy’n llawn eurwaith, cerfiadau pren cywrain, murluniau a gwydr lliw.

PETHAU MAE’N RHAID EU GWELD A’U GWNEUD

  • Ewch ar daith o’r plas i weld mwy o ystafelloedd ysblennydd y castell.
  • Cymerwch ganllaw sain AM DDIM
  • Golygfeydd helaeth o ben y gorthwr Normanaidd
  • Llochesi rhyfel llawn awyrgylch
  • Firing Line: Amgueddfa’r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd
  • Mae amrywiaeth o deithiau arbenigol ar gael hefyd gan gynnwys Taith y Clocdwr, y Daith Lleoliadau Ffilmio a Theithiau Arbenigwr preifat a dethol.

GWLEDDAU CYMREIG

Am noson fythgofiadwy o letygarwch Cymreig, ymunwch â ni am wledd Gymreig – yr adloniant a’r bwyd Cymreig gorau a’r croeso cynhesaf gan eich gwesteiwyr. Gallwch gael blas ar fedd wrth gyrraedd, wedyn cinio 3 chwrs gyda danteithion lleol, a diddanwyr mewn gwisg draddodiadol a thelynor.  Ymunwch yn yr hwyl!

AR Y FFORDD

Mewn car: gadewch yr M4 wrth gyffordd 32 a dilynwch yr A470 i ganol dinas Caerdydd. Defnyddiwch feysydd parcio eraill canol y ddinas neu leoedd parcio ar y stryd sydd â mesurydd. Cod post Castell Caerdydd yw CF10 3RB – Cyfeirnod grid yr AO: ST 180 766

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Mewn trên a bws: Mae Gorsaf Caerdydd Canolog ond 10 munud o gerdded i ffwrdd. I gael mwy o fanylion am drafnidiaeth gyhoeddus, ewch i wefan Traveline www.traveline-cymru.info neu ffoniwch 0871 200 22 33. Mae gwasanaeth bws dŵr ar gael o Fae Caerdydd www.cardiffwaterbus.com ac mae’n aros ger Parc Bute, dim ond taith gerdded 3 munud o fynedfa’r castell. Ar feic: Mae’r llwybr beicio agosaf, yr NCR8, yn mynd trwy’r ganolfan ddinesig, dim ond 2 funud o feicio o fynedfa’r castell. Ar droed: Edrychwch am y mynegbyst o gwmpas canol y ddinas. Mae mynedfa’r castell ar gyffordd Stryd y Castell a’r Stryd Fawr. Mewn awyren: Mae Maes Awyr Ryngwladol Caerdydd 23 km (15 milltir) i ffwrdd. Cymerwch fws x91 o’r maes awyr i ganol y ddinas.

Gwefan

http://www.cardiffcastle.com/

Ffôn

+44 (0)29 2087 8100

E-bost

cardiffcastle@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Castle Street Cardiff CF10 3RB Wales