Dewch i weld amrywiaeth eang o siopau a gwasanaethau, o fwticau steilus ac anarferol i fwydydd coeth ac anrhegion cain

Dilynwch:

Mae gan Gei’r Fôr-Forwyn leoliad godidog ar lan y dŵr yng nghanol Bae Caerdydd, llai na chilometr o ganol y ddinas.

Dyma’r lle perffaith i giniawa, cael byrbryd neu ymlacio dros ddiod yn un o’r mwy na 30 o fwytai, bars a chaffis. Gyda choginio o bob cwr o’r byd – o hufen iâ Cymreig i meze Twrcaidd, o swshi Japaneaidd i fyrgyrs Americanaidd a Pizza Eidalaidd ar y maen – mae Cei’r Fôr-Forwyn yn cynnig rhywbeth at bob chwaeth, awydd a phoced. Mae hefyd siopau coffi gwych, siopau cludfwyd wrth fynd a llawer mwy.

Dewch i gael hwyl yn The Glee Club, lleoliad comedi cyntaf a gorau Caerdydd!

Yng Nghei’r Fôr-Forwyn, mae hefyd dewis o siopau anrhegion hyfryd lle byddwch yn dod ar draws pice ar y maen, anrhegion Cymreig wedi’u gwneud â llaw, esgidiau, ategolion, ffasiwn glasurol a llawer mwy.

Ar ben hynny mae Salon Ken Picton, busnes gwallt a harddwch moethus o fri rhyngwladol, ynghyd â gwasanaethau eraill.

Mewn lleoliad llawn hanes, mae pensaernïaeth unigryw Cei’r Fôr-Forwyn wedi’i hysbrydoli gan y lleoliad morol a’r dreftadaeth gyfoethog – gyda decin, tyrau, balconïau, terasau, colofnresi a phontydd.

Mae rhywbeth yn digwydd byth a beunydd, gyda rhaglen ragorol o ddigwyddiadau ac adloniant ac mae Cei’r Fôr-Forwyn yng nghanol atyniadau eraill Bae Caerdydd, gan gynnwys Techniquest, Roald Dahl Plass a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Gwefan

http://www.mermaidquay.co.uk

Ffôn

+44 (0)29 2048 0077

E-bost

reception@mermaidquay.co.uk

Cyfeiriad

Cardiff Bay
Cardiff
CF10 5BZ
Wales