Mae SSE SWALEC wedi dod yn adnabyddus am groesawu rhai o ornestau mwyaf y byd chwaraeon, ond nid yw’r croeso Cymreig yma wedi ei gadw ar gyfer criced yn unig.

Dilynwch:

Wedi ei leoli yng Ngerddi Sophia yn agos i ganol y ddinas ac Afon Taf, yr SSE SWALEC yw stadiwm criced 16,000 sedd Caerdydd yng nghanol y ddinas a chartref Clwb Criced Morgannwg ers 1967 yn dilyn y symud o Barc yr Arfau.

Yn dilyn ailddatblygu helaeth, daeth y lleoliad yn lleoliad cydnabyddedig ar gyfer criced rhyngwladol, a’r 100ed maes criced yn y byd i gynnal gêm brawf yn 2009 gyda’r enwog Bencampwriaeth y Lludw, camp a ailadroddwyd pan gynhaliwyd gêm brawf gyntaf cyfres y Lludw yn 2015.

Bydd y brifddinas yn croesawu gemau Cwpan Criced y Byd yr ICC yn 2019, fydd unwaith eto’n dwyn chwaraewyr gorau’r byd ynghyd. Yn 2017 lai na phythefnos wedi’r twrnameint bydd tîm De’r Affrig AB de Villiers yn dychwelyd i Gaerdydd i wynebu Lloegr, tra bydd rhaglen lawn o gemau sirol gan gynnwys gemau criced Morgannwg yn y T20 Blast yn cael eu cynnal rhwng mis Ebrill a Medi.

Ar wahân i griced, mae’r lleoliad gêm brawf 16,000 sedd hefyd yn ofod digwyddiadau hyfyw ac yn ganolfan gymunedol ar gyfer teithiau o’r stadiwm, cyngherddau miwsig byw a theatr, pencampwriaethau dartiau ynghyd â llawer o ddigwyddiadau corfforaethol.

Gwefan
www.thesseswalec.com

Gwefan
sales@glamorgancricket.co.uk

Gwefan
+44(0)29 20419 337

Cyfeiriad
Glamorgan County Cricket Club
Cardiff
South Glamorgan
CF11 9XR
Wales