Mae Cardiff Devils yn dîm Uwch Gynghrair sy’n chwarae o gyfleuster Canolfan Iâ Cymru yng nghalon Bae Caerdydd.

Dilynwch:

Mae Cardiff Devils yn dîm Uwch Gynghrair sy’n chwarae o gyfleuster Canolfan Iâ Cymru yng nghalon Bae Caerdydd. Mae’r Devils yn cystadlu ers mwy na 25 mlynedd ac mae ganddyn nhw gefnogaeth frwd. Yn ystod y tymor cystadlu, mae’r Devils yn cystadlu ar benwythnosau yn erbyn timau eraill yn yr Uwch Gynghrair. Mae’r gamp gystadleuol, gyflym yn croesawu pob oed.

Mae noson gystadlu Cardiff Devils yn ymfalchïo mewn cynnig y cyfuniad gorau o adloniant i’r teulu yng Nghaerdydd. O hoci cyflym, llawn cyffro i lafarganu’r dorf, selsig mewn rholiau ac adloniant ar yr iâ yn ystod y toriad, rydym wedi gwneud ein gorau glas i drefnu’r noswaith orau i’r teulu yng Nghaerdydd!

Rydym ni hefyd yn cynnig pecynnau pen-blwydd, nawdd masgot/puck a thocynnau hyblyg sy’n gyfwerth am docynnau UNRHYW gêm yn ystod tymor 2016/17 (delfrydol i deuluoedd prysur).

Mae tocynnau’n amrywio o £8 i blentyn i £16 i oedolyn. Ewch i’r tab cysylltu i gael manylion am brynu.

E-bost

info@cardiffdevils.com

Gwefan

www.cardiffdevils.com

Ffôn

0800 842 666

Gwefan

Cardiff Devils Ice Hockey Club
Ice Arena Wales,
Olympian Drive,
International Sports Village,
Cardiff,
CF11 0JS