Mwynhewch Weithgareddau Awyr Agored Penigamp a Diwrnodau Allan yn ein Coedwigoedd.

Ewch yn wyllt yn y coed a gwibiwch i lawr lithrenni cyflym. Maen nhw’n rhan o gwrs cyffrous o bontydd rhaffau, siglenni a chroesfannau Tarzan; ac mae’r cyfan 120 o droedfeddi uwchlaw llawr y goedwig.

Byddwch chi’n rhannu hyd at dair awr o hwyl ac antur yn un â natur yn y coed gyda ffrindiau a theulu. Rhaid cadw ambell beth mewn cof: Oedran isaf: 10 oed. Taldra isaf: 1.40m Rhaid i bobl dan 18 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn sy’n cymryd rhan. Gall oedolyn oruchwylio dau blentyn, neu hyd at bump 16-17 oed. A bydd rhaid i chi fod yn barod i ryddhau’r Tarzan oddi mewn! Dewch i fwynhau antur brig y coed mae pawb yn siarad amdano. Mae anturiaethau brig y coed Go Ape ar agor rhwng mis Chwefror a mis Tachwedd. Mae ein hamseroedd agor yn amrywio yn ôl oriau golau dydd. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y ffordd

Signposted (follow Margam Park if in coubt) from junction 48 of the M4

Trafnidiaeth gyhoeddus

For public transport information please contact www.traveline-cymru.info or call 0871 200 2233

Gwefan

http://www.goape.co.uk

Ffôn

+44 0845 643 9215

E-bost

info@goape.co.uk

Cyfeiriad

Margam Country Park
Neath Port Talbot
SA13 2TJ
United Kingdom