Her Cymru | Cynnig mordeithiau all weddnewid bywyd ar Long Fawr Cymru

Ystod o anturiaethau ar Long Fawr Cymru – Her Cymru; i unigolion, teuluoedd, ffrindiau, grwpiau, ysgolion a digwyddiadau adeiladu tîm.

Dim ond 10 munud o Gaerdydd ym Marina Penarth, mae Her Cymru yn cynnig cyfleoedd hwylio i rai 12-75 oed ac mae’n fodd gwych o gael hwyl ar y dŵr. Fel y llong hwylio fwyaf yng Nghymru, gallwch gydio yn yr olwyn lywio, codi’r hwyliau a chymryd rhan ym mhob agwedd ar hwylio. Ymunwch â Her Cymru ar ddiwrnod hwylio cwch mawr, cadwch le ar fordaith gyda’r hwyr i ffrindiau, teulu neu gydweithwyr, cymerwch ran mewn gweithgareddau creu timoedd gyda chydweithwyr neu gleientiaid neu dechreuwch ar fordeithiau pellach o, neu i Gaerdydd gan ymweld â phorthladdoedd gwahanol gan gynnwys Penfro, Pwllheli, Ynys Wair, Cowes, De Iwerddon, Belfast, Caergybi, Aberdaugleddau a gwylio dolffiniaid tra’n hwylio.

Darperir yr holl offer ar ein mordeithiau ynghyd â thrywsusau a siacedi atal dŵr a does dim angen profiad o hwylio i gymryd rhan.

Mae Her Cymru yn Ganolfan Hyfforddi y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (CHF) ac yn Ddarparwr gweithgareddau Cymeradwy ar gyfer Gwobr Dug Caeredin gan gynnig cyfleoedd preswyl Tlws Aur.

Mae Her Cymru yn elusen hwylio gofrestredig, gaiff ei chynnal gan wirfoddolwyr ac mae’n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd a hunanhyder drwy hwylio. Holwch am ein gweithgareddau i bobl ifanc 12-25 oed. Mae pob preswylydd yn y DU sydd dan 26 oed yn gymwys i dderbyn cyllid bwrsari trwy gyfrwng Cronfa Bwrsari Her Cymru i’w gwneud yn haws ymuno â mordaith. Hwyliodd Her Cymru yn wreiddiol rownd y byd, ddwywaith, yn y ras hwylio anoddaf yn y byd; The Global Challenge, cyn troi’n llong hyfforddi ac ymgartrefu ym Mae Caerdydd.

Mae talebau anrheg ar gael all fynd tuag at unrhyw un o’n mordeithiau.

Ar y ffordd

O’r M4, ewch oddi ar gyffordd 32 ac aros ar yr A4232. Yna dilynwch yr arwyddion tuag at Benarth a’r Barri. Dewch oddi ar yr A4232 a chymryd y 3ydd tro ar y cylchdro tuag at Benarth a’r Barri. Gyrrwch dros y drosffordd a chadw yn y lôn chwith. Mae’r ffordd yn gwyro i’r dde a byddwch yn gweld arwyddion ar gyfer Marina Penarth a’r Morglawdd. Y cod post ar gyfer Marina Penarth yw CF64 1TN.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drenau agosaf yw Cogan, sydd tua 10 munud, a 2 fan aros o Orsaf Caerdydd Canolog. Wrth adael Gorsaf Drenau Cogan, cymerwch y ramp fynediad ar eich chwith i’r briffordd. Croeswch y ffordd a cherdded i lawr y rhiw tua’r marina. Parhewch i gerdded tua’r morglawdd. Cyn y cylchdro sy’n mynd am y morglawdd mae swyddfa Marina Cei Penarth. Mae Her Cymru wedi ei hangori yn y Basin Allanol o fewn golwg i swyddfa’r Marina.

Gwefan

www.challengewales.org

E-bost

+44 (0)29 2022 0266

E-bost

reservations@challengewales.org

Cyfeiriad

Penarth Marina
Penarth
Vale of Glamorgan
CF64 1TN
United Kingdom