Paratowch i lamu ar hyd 120 o drampolinau yn Go Air Caerdydd!

Dilynwch:

Taflwch eich hun i’r pwll ewyn enfawr, rhowch gynnig ar ddull rhydd yn y prif arena neidio, curwch eich cyfeillion mewn gêm o osgoi’r bêl, gwelwch y pwysau’n neidio oddi arnoch chi mewn dosbarth ffitrwydd Go Air-obic neu trefnwch barti pen-blwydd neu ddigwyddiad llawn sbri a sbonc!

Taflwch eich hun i’r pwll ewyn enfawr, rhowch gynnig ar ddull rhydd yn y prif arena neidio, curwch eich cyfeillion mewn gêm o osgoi’r bêl, gwelwch y pwysau’n neidio oddi arnoch chi mewn dosbarth ffitrwydd Go Air-obic neu trefnwch barti pen-blwydd neu ddigwyddiad llawn sbri a sbonc!

Mae Go Air Caerdydd yn amgylchedd diogel, pob tywydd i’r teulu cyfan, llawn sbonc a sbri – lle i bawb o bob oed fagu adenydd a mynd adref yn llawn atgofion hapus hudol!

Cyfleusterau

  • 120 o drampolinau o wal i wal
  • 6 pwll ewyn anferth a thraciau meddal
  • Ardal osgoi’r bêl ar drampolîn a phêl fasged trampolîn
  • Ystafelloedd parti/cyfarfod pwrpasol
  • Caffi â 100 sedd, danteithion blasus a chysylltiad diwifr am ddim
  • Parcio am ddim

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter!

 

#JumpOnItCardiff

Gwefan

www.goairtrampolinepark.co.uk

Ffôn

cardiff@go-air.co.uk

Ffôn

+44 (0)29 2009 9880

Cyfeiriad

Go Air Trampoline Park
Ty Glas Avenue
Llanishen
CF14 5YQ