Y ganolfan adloniant o ddewis ar gyfer eich diwrnod allan nesaf fel teulu.

Mae Plas y Stadiwm yn yr ardal brysur yng nghanol dinas Caerdydd. Nid yw ond taith gerdded fer o orsaf drenau Caerdydd Canolog, ychydig funudau o Heol Eglwys Fair a 500 metr o’r maes parcio NCP. Mae Plas y Stadiwm yn cynnwys VUE, cyfadeilad sinema 3D â 13 sgrîn a champfa gyfoes sy’n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau gan Pure Gym, yn ogystal ag ardal weithgareddau a bwyty a fydd yn agor cyn bo hir. Mae hyn i gyd yn sicrhau mai Plas y Stadiwm yw’r lle i fynd ar gyfer adloniant eich diwrnod allan nesaf fel teulu.

Gwefan

http://www.stadiumplaza.co.uk/

Ffôn

+44(0)29 2023 3417

E-bost

info@stadiumplaza.co.uk

Cyfeiriad

Stadium Plaza
Wood Street
Cardiff
CF10 1LA
Wales