Un o eiconau mwyaf trawiadol Cymru gyfoes

Dewch i weld safle mawreddog Stadiwm Principality, un o eiconau mwyaf trawiadol Cymru gyfoes. Ymunwch ag unrhyw un o’n tywysyddion taith profiadol i weld uchafbwyntiau megis Ystafell Gynadledda’r Wasg ac ystafell letygarwch swyddogol i westeion arbennig. Darganfyddwch yr ystafelloedd gwisgo a phrofwch yr awyrgylch cyn gêm yn Ffau’r Ddraig, ystafell wisgo tîm rygbi Cymru.

Clywch floedd 74,500 o gefnogwyr wrth i chi gerdded i lawr twnnel y chwaraewyr tuag at y tywarch sanctaidd, a chodwch y tlws yn fry fel pencampwr chwaraeon ym Mlwch yr Arlywydd, ardal sydd fel arfer wedi’i neilltuo i aelodau o’r teulu brenhinol. Sylwer: Mae gwaith sylweddol yn y stadiwm sy’n effeithio ar y prif fan chwarae a’r ystafelloedd gwisgo, a gallai darfu ar deithiau o gwmpas Stadiwm y Principality trwy gydol mis Awst, mis Medi a mis Hydref. Ffoniwch 02920 822228 i gael mwy o wybodaeth.

 

 

Gwefan

http://www.millenniumstadium.com/tours/index.php

Ffôn

+44 (0)29 2082 2308

E-bost

tours@millenniumstadium.com

Cyfeiriad

Principality Stadium
Westgate Street
Caerdydd
CF10 1NS
Wales