Mae Walk South Wales yn darparu teithiau cerdded dydd o ansawdd uchel o ardal Caerdydd / Casnewydd yn Ne Cymru

Mae Walk South Wales yn darparu teithiau cerdded dydd o ansawdd uchel o ardal Caerdydd / Casnewydd yn Ne Cymru, a gyflwynir gan dywyswyr angerddol a phrofiadol. Mae pob un o’n teithiau cerdded ar draws De Cymru i gyd wedi cael eu dewis yn ofalus am eu hanes, eu harddwch naturiol a’u pwysigrwydd diwylliannol.

Teleffon: 07866 549896

Cyfeiriad: 16 Lily Way, Rogerstone, NP10 9LG