Dyma galon cerddoriaeth a chomedi fyw yn Ne Cymru ers dros ddegawd ac mae’n glamp o le.

Dilynwch:

Mae’r Glee yn lleoliad unigryw ar gyfer comedi, cerddoriaeth ac adloniant arbennig gyda theimlad agos rhagorol sydd bob tro’n cynnwys yr enwocaf yn y busnes. Mae’n lleoliad sydd yn rhaid i chi ymweld ag e os ydych yng Nghaerdydd a byddwch yn siŵr o chwerthin, llefain neu lonni, pa bynnag un fyddai’n well gennych.

Mae’r Glee yn cynnig adloniant gyda’r nos o’r safon uchaf yng Nghaerdydd yng nghwmni rhai o’r enwau enwocaf yn y diwydiant comedi a cherddoriaeth bob penwythnos. Mae’r tocynnau’n fforddiadwy iawn ac yn dechrau am £5 ar gyfer rhai digwyddiadau ac mae’r clwb yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd a diod felly gallwch fwynhau eich noson i’r eithaf. Os ydych yn edrych am brofiad bythgofiadwy yna ewch i fod yn rhan o’r Glee.

Gwefan

http://www.glee.co.uk

Ffôn

+44 (0)871 472 0400

Cyfeiriad

Mermaid Quay
Cardiff
Cardiff
CF10 5BZ
Wales