Wedi'i leoli ger dyfroedd Bae Caerdydd, mae'r adeilad cyhoeddus hwn, sy'n hawdd ei gyrraedd, yn Senedd i bobl Cymru.

Agorwyd y Senedd gan y Frenhines Elizabeth II a’r Arglwydd Richard Rogers, y pensaer enwog ar Ddydd Gŵyl Dewi 2006. Mae’r adeilad wedi’i leoli mewn safle delfrydol ar y glannau, ochr yn ochr â’r Pierhead, sydd hefyd yn rhan o’r ystâd. Mae’r Senedd yn cynnwys y Siambr (y siambr drafod) a sawl Ystafell Bwyllgora, ac mae gan bob un o’r ystafelloedd hyn oriel gyhoeddus lle gall aelodau’r cyhoedd wylio’r trafodaethau sy’n dylanwadu ar eu bywydau, yn ogystal â mwynhau arddangosfeydd a digwyddiadau o’r radd flaenaf drwy gydol y flwyddyn. Ceir mynediad at yr orielau hyn yn rhad ac am ddim.

Mae’r adeilad hwn yn un o’r Seneddau mwyaf ecogyfeillgar yn y byd. Defnyddiwyd deunyddiau lleol o Gymru i’w adeiladu, gan gynnwys llechi o Lan Ffestiniog, pren derw o Sir Benfro a dur o Bort Talbot. Yn ogystal, defnyddir system gwresogi geothermol i gadw’r adeilad yn gynnes yn y misoedd oer.

Mae’r Senedd yn hollol dryloyw ar y lefelau cyhoeddus. Ar y lefel uchaf, mae caffi a siop lle gall y cyhoedd, unwaith y maent wedi cael gwiriad diogelwch, fwynhau paned o de a phicau ar y maen wrth bori dros y llyfrau a’r crefftwaith sydd ar gael o bob cwr o Gymru.

Dylech alw draw i gael sgwrs â staff cyfeillgar y dderbynfa, a all ddarparu cymorth mewn perthynas â’ch ymweliad a’ch ymholiadau cyffredinol.

Cysyllt

Website

http://www.assembly.wales

Telephone

+44 (0)300 200 6565

Email

contact@assembly.wales

Address

National Assembly for Wales
Pierhead Street
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA