P'un a ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Canolfan Groeso yma i'ch helpu chi.

Mae Canolfan Groeso Caerdydd ar gyfer ymwelwyr a phobl leol, ac mae’n cynnig popeth o gymorth gydag amserlenni bysiau a archebu llety, i gofroddion ac anrhegion. Felly, galwch mewn i’n Canolfan Groeso lle bydd y tîm gwybodus ar gael i’ch helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad â Chaerdydd.

Canolfan Groeso

SYLWCH: Mae ein cyn lleoliad Canolfan Ymwelwyr ym Mae Caerdydd bellach wedi cau.

Lleolir ein Canolfan Groeso newydd yng Nghastell Caerdydd.

Bydd y safle newydd o fewn Canolfan Ymwelwyr y Castell, mae mynediad AM DDIM a gallwch hefyd bori Siop Anrhegion y Castell neu cael darn i’w fwyta yn Bistro Teras y Gorthwr.

Canolfan Groeso

O fis Mai 2018, mae ein Canolfan Groeso bellach wedi’i leoli yn diroedd Castell Caerdydd.

Oes angen i mi prynu tocyn i fynd i mewn?
Na, ni fydd angen i chi dalu am fynediad i gael mynediad at y Ganolfan Groeso ac, tra byddwch chi yno, gallwch hefyd bori Siop Anrhegion y Castell neu ymlacio a ail-lenwi yn Bistro Teras y Gorthwr.

Mae gan y Ganolfan Groeso amrywiaeth o fapiau Ymwelwyr Caerdydd a thaflenni gwybodaeth defnyddiol y gallwch eu cymryd gyda chi.

Bydd ein tîm cyfeillgar, amlieithog a gwybodus yn rhoi gwybodaeth bersonol i chi ac awgrymiadau mewnol am y ddinas i’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yng Nghaerdydd.

Ffôn: +44 (0)29 2087 8101
E-Bost: visitor@cardiff.gov.uk
Cyfeiriad: Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB


Oriau Agor:

Canolfan Groeso – Castell Caerdydd

DYDD LLUN 09:00 – 17:00
DYDD MAWRTH 09:00 – 17:00
DYDD MERCHER 09:00 – 17:00
DYDD IAU 09:00 – 17:00
DYDD GWENER 09:00 – 17:00
DYDD SADWRN 09:00 – 17:00
DYDD SUL 09:00 – 17:00

Visit Cardiff Tweets