Neidio i'r prif gynnwys

RYDYN NI’N EDRYCH YMLAEN YN EIDDGAR AT GROESAWU’CH GRŴP I GAERDYDD!

Gyda’n glan môr ysblennydd a chanol dinas gryno, mae Caerdydd yn gyrchfan delfrydol…ac yn agosach nag y byddech chi’n ei feddwl!

 • Hawdd ei chyrraedd o draffordd yr M4
 • Mannau gollwng dynodedig a mannau parcio am ddim ledled y ddinas
 • Canol dinas hawdd ei chrwydro
 • Man gwych i ymweld ag ef ar y ffordd i gyrchfannau poblogaidd fel Dinbych-y-pysgod
 • Siopa da, yn cynnwys siopau adrannol, siopau’r stryd fawr a siopau annibynnol
 • Lleoliadau adloniant o’r radd flaenaf gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru ac Arena Motorpoint
 • Digwyddiadau chwaraeon uchel eu proffil
 • Cymhelliannau i yrwyr bysiau ac arweinwyr grwpiau

MAPIAU YN DANGOS PARCIO BYSIAU YNG NGHAERDYDD

MANNAU GOLLWNG A CHASGLU

A. Heol y Gogledd (Tua’r gogledd)
 • 4 man yn yr encilfa
 • Delfrydol ar gyfer Castell Caerdydd a chanol y ddinas
 • CF10 3EW
B. Heol y Gogledd (Tua’r de)
 • Safle Bysiau Gerddi’r Brodordy
 • 2 le
 • Delfrydol ar gyfer Castell Caerdydd a chanol y ddinas
 • CF10 3HH
C. Amgueddfa Genedlaethol
 • Heol Gerddi’r Orsedd
 • 3 lle
 • Cyfyngir aros i 15 munud
 • Ni chaniateir dychwelyd cyn pen 1 awr, rhwng 0900 a 2300
 • CF10 3NP
D. Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
 • Y tu allan i Arena Viola
 • 2 le
 • Cyfyngir aros i 20 munud
 • Ni chaniateir dychwelyd cyn pen 1 awr
 • CF11 0JS

PARCIO I FYSIAU

1. Maes Parcio Gerddi Sophia
 • 4 lle
 • Talu ac arddangos
 • CF11 9HW
2. Heol Corbett
 • 5 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • Delfrydol ar gyfer canol y ddinas a’r brifysgol
 • CF10 3UP
3. Canolfan Red Dragon
 • Ar gyfer partïon yn ymweld â’r lleoliad
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4JY
4. Rhodfa Lloyd George (Y Flourish)
 • Eithriad arbennig i barcio yn y safle bws
 • 6 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4QH
5. Plas Bute
 • 4 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4AA
6. Stryd Pen y Lanfa
 • 4 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4PH
7. Ffordd Churchill
 • Y tu allan i Westy Ibis
 • 3 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 2HJ
 • Sylwer ei bod yn brysur iawn yn aml yma

CYMELLIADAU AR GYFER GYRWYR BYSIAU/ARWEINWYR GRWPIAU

Rydym yn cynnig lluniaeth ysgafn am ddim yn rhan o’n croeso i yrwyr bysiau/arweinwyr grwpiau sy’n dod â grwpiau i Gaerdydd.

Yng Nghastell Caerdydd, gall gyrwyr bysiau fwynhau lluniaeth werth hyd at £5.00.
Yn ystod cyfnod y Nadolig, mae opsiwn hefyd o gael diod ac eitem fwyd yng Ngŵyl y Gaeaf.

Rhaid archebu’r cymelliadau hyn o flaen llaw a byddwn yn e-bostio taleb atoch chi, neu gallwch ei chasglu o’n Canolfan Croeso. Defnyddiwch y ffurflen ymholi isod i archebu.

CWRDD A CHYFARCH

Rydyn ni am i’n holl ymwelwyr gael Croeso Cymreig cynnes!

Gall Cenhadon Caerdydd gwrdd â’ch parti o’r bws a darparu mapiau a gwybodaeth. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ond mae’n dibynnu ar argaeledd a bydd angen ei archebu o flaen llaw.

Defnyddiwch y ffurflen ymholi isod i archebu.

LLETY

Mae ein hadran Aros yn cynnwys amrywiaeth helaeth Caerdydd o letyau yng Nghaerdydd, yn addas at bob chwaeth a chyllideb.
Gall tîm Cwrdd Yng Nghaerdydd hefyd gynorthwyo gydag ymholiadau ac archebion llety grŵp.

BETH SY' MLAEN?

Click the button below for details of all the forthcoming events in Cardiff.

FFURFLEN YMHOLIADAU BYSIAU

Sylwer mai dim ond yn ystod oriau swyddfa, Llun – Gwener 09:00-17:00 y gellir delio ag ymholiadau.

Cysylltwch â ni o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn eich ymweliad.

ALL THE LATEST FROM @VisitCardiff

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com