A wyddoch chi bod Wi-Fi AM DDIM ar gael yng nghanol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd.

Gallwch ddefnyddio gwasanaeth WIFI am ddim Caerdydd mewn amrywiaeth o fannau cyhoeddus (ardaloedd poblogaidd) a bysus*, megis Canol Dinas Caerdydd, Bae Caerdydd, Adeiladau Cyhoeddus a rhai ardaloedd cyhoeddus eraill er mwyn cysylltu eich gliniadur, llechen neu ddyfais symudol â’r rhyngrwyd pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref neu eich swyddfa.

*Mae Bws Caerdydd a EasyWay Travel yn darparu WIFI am ddim.

Lle gallaf ddefnyddio gwasanaeth WIFI am ddim Caerdydd?

Lawrlwythwch map WiFi Am Ddim Caerdydd i gael gwybod lle y gallwch gysylltu.

Mae WiFi Am Ddim Caerdydd hefyd ar gael mewn nifer o adeiladau cyhoeddus ar draws y Ddinas, gan gynnwys:

  • Llyfrgelloedd
  • Canolfan Hamdden
  • Canolfannau Cymunedol
  • Amwynderau ac adeiladau Dinesig
  • Canolfannau Ieuenctid
  • Canolfannau Croeso
  • Theatrau
  • Adeiladau cyhoeddus eraill