Nid yw Nadolig Caerdydd yn gyflawn heb ymweliad â Gŵyl y Gaeaf.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Lawnt Neuadd y Ddinas

Gyda llawr sglefrio dan do, gweithgareddau tymhorol, bariau a stondinau bwyd, oll gyda neuadd eiconig y Ddinas a goleuadau trawiadol yn gefndir iddynt.

Sglefrio gyda’r Pengwiniaid

Gwyliwch rhag y pengwiniaid! Cyfle i blant bach fwynhau’r iâ yn hyderus yng nghwmni’r pengwiniaid hwyl (yn addas i blant o dan 1.2m – nid eu bwriad yw eu helpu i sglefrio. Nifer cyfyngedig sydd ar gael).

Cewch fynd am ddim i Ŵyl y Gaeaf, ond codir tâl am weithgareddau ychwanegol. Hefyd, er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch eich tocynnau sglefrio iâ o flaen llaw yn gwylygaeafcaerdydd.com

 

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Bar Sur La Piste


Y bar newydd sbon yma dros ddau lawr yw’r lle perffaith i ddal i fyny â ffrindiau a theulu dros wydriad o win poeth – neu eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch ar y soffa i fwynhau siocled poeth. Bydd y chalet pren go iawn yn sicr o roi pawb yn hwyl yr ŵyl.

 

Ffair


Yn ogystal â sglefrio, mae gan yr atyniad hwn rywbeth i bawb ei fwynhau. Bydd gan Ŵyl y Gaeaf Caerdydd safle gwell eleni gydag atyniadau newydd a’r ffefryn cyfarwydd, Dodgems y Parti Pengwin.

 

Bwyd a Diod


Dewch i fwynhau ‘Après Ski’ ym Mar Sur La Piste ynghanol Gŵyl y Gaeaf. Neu ewch i’r chalets go iawn yn y Pentref Alpaidd lle gallwch fwynhau gwin poeth i gynhesu’r galon, neu gŵn poeth o’r gridyll. Dant melys? Bydd crempog ffres ar gael gydag amrywiaeth o ychwanegiadau blasus!