Nid yw Nadolig Caerdydd yn gyflawn heb ymweliad â Gŵyl y Gaeaf.

Lawnt Neuadd y Ddinas
Tachwedd 8 – Ionawr 5

Gyda llawr sglefrio dan do, gweithgareddau tymhorol, bariau a stondinau bwyd, oll gyda neuadd eiconig y Ddinas a goleuadau trawiadol yn gefndir iddynt.

Sglefrio gyda’r Pengwiniaid

Gwyliwch rhag y pengwiniaid! Cyfle i blant bach fwynhau’r iâ yn hyderus yng nghwmni’r pengwiniaid hwyl (yn addas i blant o dan 1.2m – nid eu bwriad yw eu helpu i sglefrio. Nifer cyfyngedig sydd ar gael).

Cewch fynd am ddim i Ŵyl y Gaeaf, ond codir tâl am weithgareddau ychwanegol. Hefyd, er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch eich tocynnau sglefrio iâ o flaen llaw yn gwylygaeafcaerdydd.com

Llwybr ia

Atyniad newydd sbon i Gaerdydd ar gyfer 2019 – mae ein llwybr iâ cyffrous yn mynd â chi ar daith unigryw drwy Ŵyl y Gaeaf! Mae ein llwybr iâ, sef yr unig un o’i fath yn y DU, ac un o’r hiraf yn Ewrop, yn ymestyn dros 250m yn yr awyr agored, ac mae hyn yn caniatáu i’r sglefrwyr fwynhau’r profiad llawn a gweld holl safle Gŵyl y Gaeaf wrth sglefrio! Archebwch eich tocynnau i’r Llwybr Iâ nawr.

Bar Sur La Piste

Y bar newydd sbon yma dros ddau lawr yw’r lle perffaith i ddal i fyny â ffrindiau a theulu dros wydriad o win poeth – neu eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch ar y soffa i fwynhau siocled poeth. Bydd y chalet pren go iawn yn sicr o roi pawb yn hwyl yr ŵyl.

Ffair

Yn ogystal â sglefrio, mae gan yr atyniad hwn rywbeth i bawb ei fwynhau. Bydd gan Ŵyl y Gaeaf Caerdydd safle gwell eleni gydag atyniadau newydd a’r ffefryn cyfarwydd, Dodgems y Parti Pengwin.

Bwyd a Diod

Dewch i fwynhau ‘Après Ski’ ym Mar Sur La Piste ynghanol Gŵyl y Gaeaf. Neu ewch i’r chalets go iawn yn y Pentref Alpaidd lle gallwch fwynhau gwin poeth i gynhesu’r galon, neu gŵn poeth o’r gridyll. Dant melys? Bydd crempog ffres ar gael gydag amrywiaeth o ychwanegiadau blasus!