Neidio i'r prif gynnwys

CANOLFAN GROESO

P'un a ydych yn ymweld am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr yn cynnig amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys llyfrynnau, taflenni a mapiau, a fydd yn eich helpu i gynllunio eich ymweliad o amgylch Caerdydd a Chymru.

ORIAU AGOR

Mawrth - Hydref

Llun - Gwe

09:00 - 17:00

Sad - Sul

09:00 - 17:00

Tachwedd - Chwefror

Llun - Gwe

09:00 - 16:00

Sad - Sul

09:00 - 16:00

Tourist Information Centre

Bydd ein tîm cyfeillgar, amlieithog a gwybodus yng Nghastell Caerdydd yn rhoi gwybodaeth dwristaidd hanfodol i chi yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol er mwyn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser yng Nghaerdydd.

Mae’r Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr wedi’i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Castell Caerdydd, ychydig y tu mewn i’r brif giât ar yr ochr dde. Does dim angen i chi dalu am fynediad i Sgwâr Cyhoeddus y Castell a thra’ch bod chi yno, gallwch hefyd fynd i Siop Roddion y Castell neu gael tamaid i’w fwyta ym Mistro Teras y Gorthwr.

Cyfeiriad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB