Neidio i'r prif gynnwys

PARCIO A THEITHIO DWYRAIN CAERDYDD

Lleolir Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd ychydig oddi ar yr A48 a gellir ei gyrraedd yn hawdd o’r dwyrain neu’r gorllewin ar yr M4.

O’r Dwyrain, dewch i ffwrdd wrth gyffordd 29 yr M4, cymerwch yr ail allanfa a dilynwch yr arwyddion ar gyfer maes parcio Parcio a Theithio.

O’r Gorllewin, dewch i ffwrdd wrth gyffordd 30 yr M4, cymerwch y drydedd allanfa ar y gylchfan gyntaf ac yna’r ail allanfa ar y nesaf. Wrth y gylchfan nesaf cymerwch yr ail allanfa i’r A48 sy’n mynd tuag at ganol y ddinas. Cymerwch yr allanfa gyntaf ar yr A48 a dilynwch yr arwyddion i’r maes parcio.

CYFARWYDDIADAU