Neidio i'r prif gynnwys

PARCIO A THEITHIO GORLLEWIN CAERDYDD

Diweddariad: Ym mis Medi 2021, mae’r gwasanaeth hwn yn parhau i gael ei atal oherwydd y pandemig Covid-19 parhaus, ond mae Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd wedi ail-agor o ddydd Llun i ddydd Sul.

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu i ac o ganol y ddinas o stop newydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Bydd hwn yn agos i ochr ddeheuol y stadiwm, a gellir ei gyrraedd drwy Glos Parc Morgannwg oddi ar Sloper Road. Hwn yw’r unig bwynt mynediad i’r gwasanaeth ac mae gyferbyn â mynedfa arferol Heol Lecwydd.

O gyffordd 33 yr M4 cymerwch yr A4232 ar gyfer canol y ddinas a dilynwch yr arwyddion Parcio a Theithio.

DIRECTIONS