Neidio i'r prif gynnwys

Bydd y daith gerdded, siarad ac yfed hanesyddol hon yn mynd â chi ar daith yn dathlu pobl Cymru a’u hanesion ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd.

Bydd y daith gerdded, siarad ac yfed hanesyddol hon yn mynd â chi ar daith yn dathlu pobl Cymru a’u hanesion ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd. Gydag actorion proffesiynol fel arweinwyr y teithiau, byddwch yn clywed straeon diddorol am yr amseroedd a fu ac yn clywed am hanesion a chymeriadau.

Beth yn union yw’r gwahaniaeth rhwng taith a thaith Cardifferent?

Yn gyntaf oll, mae’r teithiau’n ymwneud â Chaerdydd a Chymru, ac yn benodol am bobl a hanes y ddinas. Ond yn bwysicach na hynny, mae’r daith yn ymwneud ag yfed, gyda phwyslais mawr ar yr elfen theatrig. Y daith hon sy’n dod â’r hanes yn fyw.

Mae Taith Tafarndai Hanesyddol Cardifferent yn dechrau yng ngwesty’r Angel ac yn para oddeutu 2awr a 30 munud.

Ffôn

075 0538 5663

E-bost

cardifferenttours@gmail.com