Neidio i'r prif gynnwys

Mae Chapel 1877, capel 3 llawr wedi'i adnewyddu, yn fwyty bywiog yng Nghaerdydd. O giniawa cain mewn amgylchedd moethus i ginio bob dydd, coffi a choctels.

ORIAU AGOR

Llun - Iau

11:00 - 23:00

Gwe - Sad

11:00 - 02:00

Sul

11:00 - 20:00

Croeso i Chapel 1877, bwyty bywiocaf Caerdydd. Yn drillawr moethus, ar thema Capel a adnewyddwyd a godwyd gyntaf ym 1877.

Cafodd y gwaith Gothig Eidalaidd-Ffrengig ei greu’n wreiddiol gan y pensaer Henry C Harris, a oedd yn enwog am ei adeileddau anhygoel yng Nghaerdydd a Chymru diwedd y 1800au. Yn wahanol i unrhyw fwyty arall yng Nghaerdydd, mae Chapel 1877 yn cynnig profiad bwyta cain pwrpasol yng nghanol y ddinas.

Gan aros yn driw i’r cysyniad hwnnw mae’r adeilad wedi mynd drwy ei ddadeni ei hun. Daethpwyd â chymysgiad ysblennydd o steiliau canoloesol a chyfoes ynghyd i greu lleoliad anhygoel i’r bwyty all hefyd fod yn lleoliad priodas unigryw.

Mae gan y llawr cyntaf fwyty gyda bwydlen A La Carte a gwinoedd da o bedwar ban byd. Y prif fawr ar y llawr gwaelod yw’r lle i halw heibio’n gyflym. Gallwch gael unrhyw beth o baned o goffi’n y bore i ddiod a bwyd o’n bwydlen bar.

PROFIADAU CHAPEL 1877

Te Prynhawn Moethus

Caiff te prynhawn Chapel 1877 ei weini yn y bwyty llawr uchaf rhyfeddol ymhlith y canhwyllwyr hyfryd a’r ffenestri Gothig bwaog. Rydym wedi dewis yn ofalus 8 math gwahanol o de dail rhydd i’w ategu, y cyfan yn cael ei gyflwyno ar ein stand hirgylch 3 haen.

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 12pm a 4pm.

£18.95 y pen neu £25.95 y pen gyda Phrosecco.

Archebu dros y ffôn yn unig.

Blasu Jin

Yn galw ar bawb sy’n dwlu ar jin!

Rydyn ni’n rai am jin yn Chapel 1877. Ar ôl rhywfaint o feddwl, doedden ni methu â chadw’r angerdd a’r wybodaeth hon yn gyfrinach, ac hoffwn rannu’r byd hwn â chi! Mwynhewch brofiad blasu jin gorau Caerdydd.

Blasu jin, mewn steil.

Ymunwch â ni yn y Bwyty a Bar rhestredig Gradd II hyfryd i gael profiad blasu aiff â chi ar daith i bedwar ban byd – y jin-ion beth sydd ei angen arnoch! Byddwch yn eich gadael ag arbeniged ac yn llawn jin!

Ar gael o ddydd Sul i ddydd Iau 12pm, 3pm neu 6pm.

Hefyd ar gael ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn ar gais

Jin Arian £24.95 – Yn cynnwys 3 Jin safonol a Jin sypreis

Jin Aur £34– Yn cynnwys 3 Jin premiwm a Jin sypreis

Archebu dros y ffôn yn unig

Creu Coctels

AM FOD YN HEN LAW AR WNEUD COCTELS?

P’un a ydych chi’n arbenigwr neu’n newydd i hyn, dangoswch eich sgiliau i ni a mwynhewch un o’n dosbarthiadau meistr coctels dan arweiniad rhai o faristas gorau Caerdydd.

Mae ein dosbarth gwneud Coctels clasurol yn cynnwys y ffefrynnau megis Bellini, Daiquiri, Mojito a Cosmopolitan a rhai o’n rhai ni, fel y Lollipop enwog.

DOSBARTH MEISTR COCTELS

Cewch goctel wrth gyrraedd a chwrdd â’ch barista a fydd yn eich dysgu sut i wneud 3 choctel drwy’r dosbarth.

Byddwch yn dysgu tips, cyfrinachau a thechnegau; y ffeithiau a’r hanes y tu ôl i goctels, gwirodydd a chynhwysion. Ac wrth gwrs wrth wneud eich coctels eich hun byddwch yn cael digon o hwyl!

Dosbarth Meistr Coctels Clasurol : £24.95 y pen

Dosbarth Meistr Coctels Siampên : £34.95 y pen

Ychwanegwch ganapes am £5 y pen

Ychwanegwch ginio 2 gwrs (o £15 y pen) neu Swper (o £20 y pen)

Archebu dros y ffôn yn unig

Parcio

Y maes parcio agosaf yw maes parcio NCP Caerdydd Rapports (CF10 2EH) neu faes parcio Dewi Sant Dewi Sant (CF10 2EN).

Ar Fws

Mae'r arosfannau bysiau agosaf ar Ffordd Churchill.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Caerdydd Street.

Ffôn

029 2022 2020

E-bost

enquiries@chapel1877.com

Cyfeiriad

Churchill Way, Cardiff, CF10 2WF