Neidio i'r prif gynnwys

FOOTBALL FIESTA

Football Fiesta yw Ffanbarth Pêl-droed dan do cynta’r byd. Wedi'i gynllunio gan arbenigwyr sydd wedi creu Ffanbarthau ar gyfer y clybiau a'r digwyddiadau mwyaf ledled y byd, mae'r lleoliad parhaol cyntaf bellach ar agor yng Nghaerdydd

Football Fiesta yw Ffanbarth Pêl-droed dan do cynta’r byd.  Wedi’i gynllunio gan arbenigwyr sydd wedi creu Ffanbarthau ar gyfer y clybiau a’r digwyddiadau mwyaf ledled y byd, mae’r lleoliad parhaol cyntaf bellach ar agor yng Nghaerdydd.

 

Crëwyd ein lleoliad i fod yn hygyrch i bawb o bob oedran a gallu gan alluogi pobl i gystadlu a chael hwyl ar eu lefel eu hunain bob amser, gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chyd-aelodau.  A ni yw un o’r unig atyniadau dan do sy’n caniatáu, ac yn annog, teuluoedd i chwarae a chystadlu gyda’i gilydd; a gwyddom fod ein hymwelwyr yn teithio rhwng 1-2km mewn awr heb wybod hynny hyd yn oed – felly ry’n ni’n eich gwneud chi’n fwy actif hefyd!

 

Gyda dros 20 o gêmau a gweithgareddau gwahanol – o’r Radar Cyflymder Ergyd i Bŵl Pêl-droed, o Her y Trawst i’r Balans D’Or a llwyth o gyfleoedd i dynnu lluniau – mae rhywbeth i bawb.

 

Crëwyd Football Fiesta i fod yn “Ganolfan i’r Gymuned” ac mae’n darparu gweithgareddau a mynediad i bob oedran a gallu, gan gynnwys:

 

  • Partïon Pen-blwydd
  • Sesiynau “Co’r Merched yn Dod” i ferched/menywod yn unig
  • Sesiynau Amser Tawel ar gyfer ymwelwyr a grwpiau ag anghenion ychwanegol
  • Digwyddiadau Clwb
  • Llogi’r Safle Cyfan
  • Ymweliadau Ysgol (GARTREF yn y lleoliad ac ODDI CARTREF yn mynd â’r Football Fiesta i ysgolion)
  • Sesiynau Adeiladu Tîm Corfforaethol
  • A llawer mwy

 

Mae ein tîm cyfeillgar a chymwynasgar wrth eu bodd yn dangos ein hymwelwyr o gwmpas, ac os oes angen rhywun arnoch i gystadlu yn ei erbyn neu roi rhywfaint o hyfforddiant a chyngor byddant wrth law i helpu sut bynnag y gallant.

VALEGATE RETAIL PARK, Copthorne Way, Culverhouse Cross, Cardiff CF5 6EH, UK

Ffôn

0330 055 3263

E-bost

info@football-fiesta.com

Cyfeiriad

UNIT C VALEGATE RETAIL PARK (CULVERHOUSE CROSS) COPTHORNE WAY CARDIFF CF5 6EH