Neidio i'r prif gynnwys

Mae Her Cymru yn helpu'r rhai sy'n camu ar fwrdd i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol, gan roi pwrpas i bobl a helpu i ehangu eu gorwelion.

Her Cymru Her Cymru Her Cymru Her Cymru Her Cymru Her Cymru

Ystod o anturiaethau ar Long Fawr Cymru – Her Cymru; i unigolion, teuluoedd, ffrindiau, grwpiau, ysgolion a digwyddiadau adeiladu tîm.

Dim ond 10 munud o Gaerdydd ym Marina Penarth, mae Her Cymru yn cynnig cyfleoedd hwylio i bobl 12-75 oed ac mae’n fodd gwych o gael hwyl ar y dŵr. Fel y llong hwylio fwyaf yng Nghymru, gallwch gydio yn yr olwyn lywio, codi’r hwyliau a chymryd rhan ym mhob agwedd ar hwylio. Ymunwch â Her Cymru ar ddiwrnod hwylio cwch mawr, cadwch le ar fordaith gyda’r hwyr i ffrindiau, teulu neu gydweithwyr, cymerwch ran mewn gweithgareddau adeiladu tîm gyda chydweithwyr neu gleientiaid neu dechreuwch ar fordeithiau pellach o neu i Gaerdydd, gan ymweld â phorthladdoedd gwahanol gan gynnwys Penfro, Pwllheli, Ynys Wair, Cowes, De Iwerddon, Belfast, Caergybi, Aberdaugleddau a gwylio dolffiniaid ar eich taith.

Darperir yr holl offer ar ein mordeithiau ynghyd â throwsus a siacedi gwrth-ddŵr a does dim angen profiad o hwylio i gymryd rhan.

Mae Her Cymru yn un o Ganolfannau Hyfforddi’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) ac yn Ddarparwr Gweithgareddau Cymeradwy ar gyfer Gwobr Dug Caeredin gan gynnig cyfleoedd Preswyl Aur.

Mae Her Cymru yn elusen hwylio gofrestredig sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac mae’n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd a hunanhyder drwy hwylio. Holwch am ein gweithgareddau i bobl ifanc 12-25 oed. Mae pob preswylydd y DU sydd dan 26 oed yn gymwys i dderbyn cyllid bwrsari trwy Gronfa Bwrsari Her Cymru i’w gwneud yn haws ymuno â mordaith. Hwyliodd Her Cymru rownd y byd, ddwywaith, yn ras gychod anodda’r byd; The Global Challenge, cyn troi’n llong hyfforddi ac ymgartrefu ym Mae Caerdydd.

Mae talebau rhodd ar gael all fynd tuag at unrhyw un o’n mordeithiau.

CYRRAEDD HER CYMRU

Yn y Car

O'r M4, cymerwch Gyffordd 32 ac aros ar yr A4232. Yna dilynwch yr arwyddion tuag at Benarth a'r Barri. Dewch oddi ar yr A4232 a chymryd y 3ydd allanfa ar y gylchfan tuag at Penarth & amp; Y Barri. Gyrrwch dros y trosffordd a chadwch yn y lôn chwith. Mae'r ffordd yn troi i'r dde a byddwch yn codi arwyddion ar gyfer Marina Penarth a'r Morglawdd. Y cod post ar gyfer Marina Penarth yw CF64 1TN.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Cogan, sydd tua 10 munud, a 2 yn stopio, o Orsaf Ganolog Caerdydd. Wrth adael Gorsaf Drenau Cogan, cymerwch y ramp mynediad ar eich chwith i'r briffordd. Croeswch y ffordd a cherdded i lawr yr allt tuag at y marina. Daliwch i gerdded tuag at y morglawdd. Cyn y gylchfan tuag at y morglawdd mae swyddfa Marina Penarth Quays. Mae Her Cymru wedi'i hangori yn y Basn Allanol y mae swyddfa'r Marina yn edrych drosto.

CYSYLLTWCH Â HER CYMRU

Ffôn

029 2070 4657

E-bost

reservations@challengewales.org

Cyfeiriad

20 Glebe Street, Penarth, CF64 1EE