Neidio i'r prif gynnwys

IBIS CAERDYDD

Llety modern, fforddiadwy mewn lleoliad delfrydol

Ibis Cardiff Hotel Ibis Cardiff Hotel Ibis Cardiff Hotel Ibis Cardiff Hotel Ibis Cardiff Hotel

Mae Ibis yng Nghanol Caerdydd wedi ei leoli gyferbyn ag Arena Motorpoint, ac yn agos at fywyd nos a thai bwyta Caerdydd. Mae Stadiwm y Principality, Neuadd Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru yn agos i’w gilydd, fel ag y mae Castell Caerdydd, Parc Bute a Bae Caerdydd. Mae gan ein 102 o ystafelloedd gwely modern systemau oeri awyr, teledu Freeview a WiFi am ddim. Mwynhewch frecwast a phrydau nos yn ein bwyty, neu ymlaciwch â diod yn y bar cyfeillgar. Mae maes parcio taladwy ar gael a thaith gerdded 2 funud o’r gwesty.

 

Ar y ffordd

Wedi gadael yr M4 ar gyffordd 29 ar i’r A48. Cymerwch y 3edd lôn ymadael (Dwyrain Caerdydd/Dociau(, dilynwch yr arwyddion am Ganol y Ddinas (A4161/Heol Casnewydd). Arhoswch ar Heol Casnewydd am 2 filltir. Unwaith y byddwch yng nghanol y ddinas, trowch i’r chwith i Rodfa'r Orsaf yn union wedi’r Bont Reilffordd a chyferbyn â siop Sainsbury. Heibio i Orsaf Heol y Frenhines ac wrth y goleuadau traffig nesaf trowch i’ch chwith i Ffordd Churchill lle mae’r gwesty wedi ei leoli.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae’r Ibis wedi ei leoli ond 5 munud o Orsaf Heol y Frenhines Caerdydd ac yn union oddi ar Ffordd Churchill, lle mae nifer o fysiau canol y ddinas yn gweithredu.

Ffôn

029 2064 9250

E-bost

H2936@accor-hotels.com

Cyfeiriad

Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2HA