Neidio i'r prif gynnwys

Neuadd Dewi Sant yw lleoliad perfformio celfyddydol mwyaf Cymru gyda’r rhaglenni artistig mwyaf amrywiol, mae rhywbeth yn cael ei gynnal bron iawn bob dydd.

SWYDDFA DOCYNNAU

Dim Sioeau

Llun - Sad

09:30 - 17:00

Sioeau

Llun - Sad

09:30 - 30 munudau ar ôl i'r sioe ddechrau

Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant Neuadd Dewi Sant

Mae Neuadd Dewi Sant yng nghanol y ddinas. Hon ydy’r Neuadd Gyngherddau Genedlaethol a Chanolfan Cynadleddau Cymru. Yn eiddo i ac wedi ei rheoli a’i hariannu gan Gyngor Caerdydd, mae’r Neuadd yn cynnig ystod eang o adloniant byw. Gyda dau far, ynghyd â gweithdai i gyfranogi ynddynt, cynadleddau, staff cyfeillgar ac amgylchedd ymlaciol, mae Neuadd Dewi Sant yn adeilad i’w fwynhau yn ystod y dydd a chyda’r nos gydol y flwyddyn.

Neuadd gyngerdd â 2,000 o seddi, gydag awditoriwm trawiadol o weledol ac o bosib yr acwsteg sain gyda’r gorau yn Ewrop, ers ei agor ym 1983 mae Neuadd Dewis Sant wedi cyflawni ar yr addewid i ddod yn ganolfan o ragoriaeth ddiwylliannol sy’n meddu ar raglen amrywiol o adloniant o ansawdd a hwnnw’n hygyrch i bawb.

REFRESHMENTS

Y Lolfa Jin

Bydd ein Lolfa Jin newydd sbon ar agor ym mis Medi ar gyfer pob perfformiad yn yr awditoriwm gyda’r hwyr. Wedi ei leoli ar y pedwerydd llawr gan gynnig dros 30 o fathau o jin, y gwirodydd gorau, coctêls a siampaen – Iechyd Da! Byddwn hefyd yn cynnig gwinoedd blasus, rhagor o gwrw crefft a dewis bendigedig o ddiodydd ysgafn.

Bariau Lefel 3 a 5

Gallwch osgoi ciwio adeg yr egwyl ac archebu eich diod egwyl cyn dechrau’r cyngerdd. Mae’r ddau far yn cynnig y gwasanaeth archebu diodydd egwyl hwn. Mae Bar Lefel 3 hefyd yn cynnig lle delfrydol i wylio’r Gemau Rygbi Cartref a gaiff eu chwarae yn Stadiwm y Principality sydd ond 5 munud i ffwrdd ar droed, gyda Sgrin Anferth, bwyd cynnes a diod gydol y gêm. Rydym yn leoliad poblogaidd, da ar gyfer teuluoedd sy’n cynnig croeso cynnes iawn i gefnogwyr rygbi o Gymru a thu hwnt. Mwynhewch luniaeth cyn y gêm cyn mynd draw i’r stadiwm neu arhoswch gyda ni i wylio’r cyffro!

Parcio

Mae digon o le parcio ar gael ym maes parcio Dewi Sant Dewi Sant.

Ar Fws

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Canal Street, Knigsway neu Churchill Way.

Ar y Trên

Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Canol Caerdydd neu Cardiff Street Street, mae'r ddwy o fewn pellter cerdded byr.

Ffôn

029 2087 8444

E-bost

SDHboxoffice@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH