Neidio i'r prif gynnwys

Anghofiwch y ciws tacsi hir yn y maes awyr a byddwch yn sicr o gyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich taith gyda rideways: ateb syml, hawdd a di-ffwdan ar gyfer teithiau i’w harchebu o flaen llaw i ac o’r maes awyr a thacsis yng Nghaerdydd a’r cyffiniau a’r DU.

OPENING HOURS

Dydd Llun - Dydd Sul

00:00 - 00:00

Ni fydd aros hir mwyach cyn cychwyn eich taith adref o’r maes awyr; ni fyddwch yn rhuthro i’r maes awyr a’ch gwynt yn eich dwrn; mae ein proses archebu 3 cham syml yn rhoi cychwyn a diwedd di-straen i unrhyw daith awyr.

 

Unrhyw adeg o’r dydd

Fydd dim angen i chi boeni am ddod o hyd i leoliadau; rydyn ni yma i chi a gallwn gynnig teithiau tacsi i chi unrhyw adeg o’r dydd i unrhyw le y mynwech, yn lleol neu ymhellach.
Efallai bod gennych gyfarfod pwysig yn rhywle arall yn y DU i fynd iddo neu efallai mai awydd ymweld ag atyniadau’r ardal sydd arnoch, gallwn ni yn Rideways fynd â chi yno.

 

Ddim am wario gormod? Dim problem!

Waeth faint ydy’ch cyllideb, ac waeth sawl teithiwr sydd yn eich criw, mae gennym ni’r cerbyd perffaith i chi. Mae ceir safonol, cyfforddus yn ddelfrydol pan fo arnoch angen mynd o A i B heb ffwdan, ac mae ein hystod o gerbydau  moethus yn ychwanegu mymryn o steil i unrhyw daith am brisiau da.

 

Teithio mewn criw?

Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i chi gydag ystod o gerbydau cludo pobl ar gyfer pob cyllideb o rai safonol i rai moethus a rhai hyd yn oed mwy o faint ar gyfer criwiau mwy.

Os ydych chi’n teithio at ddibenion busnes neu er pleser, rydym yn eich sicrhau y cewch yr un gwasanaeth safon uchel gan arbenigwyr lleol proffesiynol.

Gyda sicrwydd o gael eich codi, prisiau cystadleuol a hyd yn oed ganslo am ddim, mae Rideways yn gwneud teithio yn bleser.

Ffôn

+44 (0)1446 711111