Neidio i'r prif gynnwys

A SPACE IN THE CITY

P’un ai a yw eich ymweliad ar gyfer busnes neu hamdden, gall A Space in the City gynnig y pecyn perffaith i fodloni eich holl anghenion, gyda fflatiau arbennig yng Nghaerdydd.

OPENING HOURS

Mon - Fri

08:00 - 18:00

Sat - Sun

08:00 - 18:00

Mae’r fflatiau cyfforddus yn cynnig cartref oddi cartref steilus, gan gynnwys addurn cyfoes, teledu digidol a band llydan cyflym yn ogystal â chyfleusterau glanhau.

Pam fyddech chi’n dewis aros mewn gwesty drud, tŷ llety hen ffasiwn, neu dŷ wely a brecwast rhad pan fo modd i chi aros mewn fflat fodern, gyfoes, gyfforddus gyda digon o le ynddi.

Stiwdios a fflatiau 1-, 2- a 3-ystafell wely ar gael ar gyfer arhosiad o ddim llai na 2 noson. Cyfraddau wythnosol a misol ar gael. Ceginau gyda’r holl offer angenrheidiol a lolfeydd cyfforddus gyda band eang AM DDIM a chyfleusterau parcio ar gael ar y safle (codir tâl pan fo’r rhain ar gael), teledu digidol, chwaraewr DVD a system stereo. Caiff y fflat gyfan ei glanhau’n wythnosol gan newid y dillad gwely a’r tyweli am rhai glân. Gwasanaeth dyddiol ar gael ar gais.

Er nad oes gennym gyfleusterau penodol ar gyfer gwesteion anabl ar hyn o bryd, mae lifft ar gael i fynd i’r fflatiau sydd ar y lloriau uchaf ac mae gan 95% o’r fflatiau ddrysau llydan sy’n addas i gadeiriau olwyn. Bydd y darparwyr yn gofyn am y ffi gyfan ar adeg archebu. Nid ydym yn derbyn grwpiau un rhyw gan gynnwys partion stag neu hen.

A Space in the City A Space in the City A Space in the City A Space in the City

CYFARWYDDIADAU

Ffôn

029 2009 9889

E-bost

info@aspaceinthecity.co.uk

Cyfeiriad

A Space in the City, Boston Buildings, 70-72 Stryd James, Caerdydd, CF10 5EZ