Neidio i'r prif gynnwys

Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae’r Gwersyll yn cynnig cyfle i flasu danteithion prifddinas Cymru wrth aros yn adeilad unigryw Canolfan Mileniwm Cymru, un o brif ganolfannau celfyddydol y byd

Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd, gyferbyn a’r Senedd, ac yn lleoliad delfrydol i ymweld â rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd Caerdydd

Llety
Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym dair ystafell sy’n cysgu dau, un yn cysgu tri, tair ystafell i grwpiau o bedwar a dwy ar hugain ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Yn achlysurol, gall unigolion a theuluoedd aros yn y Gwersyll ar delerau Gwely a Brecwast.

Ardaloedd Cyhoeddus
Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Mae Neuadd yr Urdd yn ddelfrydol ar gyfer dawnsio, corau, cerddorfeydd ac i gynnal disgo gyda’r nos. Gall hefyd gael ei thrawsnewid yn theatr i 150 o bobl gyda thaflunydd digidol ar gyfer cynadleddau, neu i wylio ffilm.

Bwyd
Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gall y Gwersyll ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Ystafelloedd Cyfarfod
Mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd wedi ei leoli yn un o’r adeiladau celfyddydol mwyaf eiconig yn Ewrop, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Yn ogystal â darparu llety ar gyfer 153 mae gennym gyfleusterau cynadledda a chyfarfod ar gael i’w llogi.

Ffôn

029 2063 5678

E-bost

caerdydd@urdd.org

Cyfeiriad

Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Caerdydd CF10 5AL