Neidio i'r prif gynnwys

YHA CANOL CAERDYDD

Mae YHA Canol Caerdydd wedi ennill gwobrau ac mae’n llety delfrydol yng nghanol y ddinas o fewn pellter cerdded hawdd i holl atyniadau gorau’r ddinas.

YHA Cardiff Central

Os ydych chi’n chwilio am hostel yng nghanol dinas Caerdydd, mae Hostel Ieuenctid newydd yr YHA yn ddelfrydol. Wrth galon canol y ddinas, gyda pharcio ar y safle (a dyw hyn braidd byth yn digwydd!), mae’r Hostel Ieuenctid hwn o fewn pellter cerdded hwylus i atyniadau gorau’r ddinas, gan gynnwys Stadiwm y Prinicpality (Stadiwm y Mileniwm, gynt), Castell Caerdydd, siopau gwych canol y ddinas a Bae Caerdydd,

Mae hefyd yn agos i orsaf drenau’r ddinas, felly does dim esgus dros beidio ag ymweld! Mae Croeso Cymru wedi rhoi 5 seren i YHA Canol Caerdydd – yr unig hostel yn y DU i ennill y statws hwn! Ac mae wedi ennill nifer o wobrau – gan gynnwys Llety Gorau 2015 yng Ngwobrau Teithio Ieuenctid Prydain ym mis Rhagfyr 2015.

CYFARWYDDIADAU

Mae YHA Canol Caerdydd 5 munud mewn tacsi o Orsaf Ganolog Caerdydd, yn agos at lwybrau bysus 1 a 2, a 30 munud mewn car o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Ffôn

034 5371 9311

E-bost

cardiff@yha.org.uk

Cyfeiriad

Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BB