Neidio i'r prif gynnwys

Mae YHA Canol Caerdydd wedi ennill gwobrau ac mae’n llety delfrydol yng nghanol y ddinas o fewn pellter cerdded hawdd i holl atyniadau gorau’r ddinas.

ACCESS

24 Hours

YHA Cardiff Central

Os ydych chi’n chwilio am hostel yng nghanol dinas Caerdydd, mae Hostel Ieuenctid newydd yr YHA yn ddelfrydol. Wrth galon canol y ddinas, gyda pharcio ar y safle (a dyw hyn braidd byth yn digwydd!), mae’r Hostel Ieuenctid hwn o fewn pellter cerdded hwylus i atyniadau gorau’r ddinas, gan gynnwys Stadiwm y Prinicpality (Stadiwm y Mileniwm, gynt), Castell Caerdydd, siopau gwych canol y ddinas a Bae Caerdydd,

Mae hefyd yn agos i orsaf drenau’r ddinas, felly does dim esgus dros beidio ag ymweld! Mae Croeso Cymru wedi rhoi 5 seren i YHA Canol Caerdydd – yr unig hostel yn y DU i ennill y statws hwn! Ac mae wedi ennill nifer o wobrau – gan gynnwys Llety Gorau 2015 yng Ngwobrau Teithio Ieuenctid Prydain ym mis Rhagfyr 2015.

Mae YHA Canol Caerdydd 5 munud mewn tacsi o Orsaf Ganolog Caerdydd, yn agos at lwybrau bysus 1 a 2, a 30 munud mewn car o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Ffôn

034 5371 9311

E-bost

cardiff@yha.org.uk

Cyfeiriad

Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BB