Bydd ymweliad â marchnad Nadolig Caerdydd yn cystadlu ag unrhyw ddinas Ewropeaidd

Dydd iau, 15fed Tachwedd – Dydd Sul, 23ain Rhagfyr

Marchnad Nadolig Caerdydd, Yr Ayes

Bydd ymweliad â marchnad Nadolig Caerdydd yn cystadlu ag unrhyw ddinas Ewropeaidd, gyda rhesi o stondinau pren wedi’u haddurno’n hyfryd a osodwyd yng nghalon y ddinas ac o fewn pellter cerdded i’r canolfannau trafnidiaeth ac atyniadau fel Gŵyl y Gaeaf Caerdydd.