16 Tachwedd – 18 Tachwedd a 30 Tachwedd – 1 Rhagfyr

 

Mae gan yr Eglwys Norwyaidd bopeth at eich dant dros y Nadolig, gan gynnwys Marchnad Nadoligaidd a pherfformiadau. Bydd y Marchnadoedd yn rhedeg o 16 Tachwedd tan 18 Tachwedd a dyma’r lle gorau ym Mae Caerdydd i chwilota drwy a phrynu cynnyrch unigryw wedi’u gwneud â llaw yng Nghymru. Bydd Octave yn dychwelyd i’r Eglwys Norwyaidd gyda’u cymysgedd cerddorol hudol poblogaidd. Byddant yn perfformio ffefrynnau Nadoligaidd, hen ffefrynnau a chaneuon o’r llwyfan a ffilmiau. Noson anhygoel i’r holl deulu yn lleoliad yr Eglwys Norwyaidd, yn edrych dros Fae Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.norwegianchurchcardiff.com/