Yn gyfochrog ag Ardal Caffis Caerdydd yn Lôn y Felin, mae Arcêd Wyndham yn ymestyn i waelod Heol Eglwys Fair. Mae’r arcêd Edwardaidd hon yn llawn bwytai, caffis a siopau arbenigol.

Cyfeiriad

Cardiff
Cardiff
CF10 1FH
Wales