Dewch i fwynhau ffordd newydd o wneud eich siopa Nadolig! Crwydrwch y saith arcêd Fictoraidd ac Edwardaidd sy’n rhannu’r un ardal â’r brandiau mwyaf ar y stryd fawr yng Nghaerdydd – Dinas yr Arcedau.

Ynddynt mae mwy na 100 o gaffis, barau a siopau annibynnol yn gwerthu pob mathau o eitemau i’ch helpu i sicrhau bod eich rhoddion Nadolig mor unigryw â phosibl. Methu penderfynu beth i’w roi? Cewch gyfnewid cerdyn rhodd FOR Cardiff mewn mwy na 70 o fusnesau annibynnol ledled canol dinas Caerdydd, ac mae’n addas i bawb o’r rheiny sy’n hoffi coffi i ddillad yr oes a fu, i ddiwylliant a chwaraeon.

I helpu i gynllunio eich ymweliad, ewch i dinasyrarced.com i bori drwy’r rhestr lawn o’r holl fusnesau.