Un o farchnadoedd ffermwyr penigamp Caerdydd

Un o farchnadoedd ffermwyr penigamp Caerdydd Bwyd ffres blasus, prisiau anhygoel, a’r cyfan gan gynhyrchwyr lleol, bob dydd Sul ar Arglawdd Fitzammon, gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm, rhwng 10am a 2pm. Bob wythnos mae hyd at 30 o gynhyrchwyr yn gwerthu pob math o gynnyrch o’r safon orau, gan gynnwys bara, teisennau, pysgod, cig, blodau, ffrwythau, llysiau, caws fferm a wisgi brag Cymreig.

Gwefan

http://www.riversidemarket.org.uk

Ffôn

+44 (0)29 2019 0036

E-bost

mail@riversidemarket.org.uk

Cyfeiriad

Fitzhamon Embankment
Cardiff
South Glamorgan
CF11 6AN
Wales