Dyma gyfle i siopa’n hamddenol yn ein siop nwyddau cynllunydd dull stryd pentref.

Dilynwch:

Dewch i fwynhau awyrgylch llawer mwy hamddenol yn Siop Nwyddau Cynllunydd McArthur Glen ym Mhen-y-bont ar Ogwr, draw o fwrlwm a mwstwr y stryd fawr.

Byddwch yn cael eich swyno gan gynllun deniadol dull stryd pentref ein siop, lle does dim byd i ymyrryd â’ch awydd i siopa. Mae dros 90 o frandiau stryd fawr a chynllunydd gyda gostyngiadau hyd at 60% a bargeinion heb eu hail trwy gydol y flwyddyn. I selogion ffasiwn ceir French Connection, Cazlvin Klein Jeans a Ted Baker, ac enwi ond ychydig rai. Neu i gael rhywbeth mwy hamddenol, mae bargeinion gwych ar gael yn Adidas a Reebok. Mae ffefrynnau’r stryd fawr yma hefyd, megis Marks & Spencer a Clarks.

Mae Ardal Fwyd gyfoes yn lleoliad perffaith i gael coffi cyflym neu ginio hamddenol yn ystod eich taith siopa. Gyda lle parcio am ddim, mynediad i’r anabl, cyfleuster llogi cadeiriau olwynion, mannau awyr agored i ymlacio ac ardal chwarae dan do i blant, mae Siop Nwyddau Cynllunydd McArthur Glen ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu ar gyfer pawb i sicrhau diwrnod mas cofiadwy a hwyliog, p’un a ydych gyda ffrindiau neu’ch teulu. Mae siopa di-dreth ar gael ar gyfer pob siopwr o’r tu allan i’r UE. Ger cyffordd 36 yr M4. Rydym yn 30 munud o ganol dinasoedd Caerdydd ac Abertawe ac yn 35 munud o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Gwefan

www.mcarthurglenbridgend.com

Ffôn

+44 01656 665700

E-bost

enquiries@bridgenddesigneroutlet.com

Cyfeiriad

The Derwen
Bridgend
Bridgend
CF32 9SU
Wales