Canolfannau Siopa Caerdydd yw’r cyrchfan siopa heb ei ail y Nadolig hwn, a chyda chyfuniad o frandiau dylunwyr, enwau’r stryd fawr ynghyd â siopau mwy unigol ac annibynnol mae rhywbeth i bawb. Cychwynnwch ar eich taith yn y Ganolfan Dewi Sant fawreddog yng nghanol y ddinas sydd â dros 150 o siopau a thros 40 o leoedd bwyta.

Ymlwybrwch i Arcêd y Frenhines yn y ganolfan siopa dan do – sy’n gartref i ddetholiad gwych o frandiau enwau enwog a manwerthwyr annibynnol.

Nid yw’r siopa yn dod i ben yno! Mae Canolfan Siopa’r Capitol, wedi’i lleoli ar Heol y Frenhines yn cynnig siopau amgen gwych wedi’u cymysgu gyda rhai ffefrynnau adnabyddus!

Marchnad Caerdydd

Sicrhewch eich bod yn mynd i Farchnad Caerdydd lle y byddwch yn dod o hyd i gyfoeth o gynnyrch sy’n berffaith ar gyfer anrheg Nadolig unigryw. Mae wedi bod ar yr un safle ers dros 100 o flynyddoedd ac mae’n cynnwys nodweddion Fictoraidd traddodiadol o dan do gwydr trawiadol.

Canolfan Siopa’r Capitol – Marchnadoedd Caerdydd Greadigol

Chwilio am anrheg Nadolig unigryw a wnaed gan dalent leol o Gaerdydd y Nadolig hwn? Ewch draw i farchnad dan do gyntaf erioed Capitol Creative! Prynwch anrhegion gan dros 100 o artistiaid Cymreig y Nadolig hwn. Mwy o wybodaeth yn facebook.com/cardiffcreativeshop