Un o strydoedd siopa mwyaf deniadol a hanesyddol Caerdydd.

Mae’r Aes wedi’i thrawsnewid dros y blynyddoedd diwethaf i fod yn dramwyfa siopa brysur ddi-draffig yn y ddinas.

Gyda siopau a bwticau nwyddau cynllunydd ar bob ochr, mae’r Aes yn cysylltu hen nodweddion Caerdydd a rhai newydd – gan uno arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd y ddinas ag adeilad tra modern Canolfan Dewi Sant.

Mae gan yr Aes adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd ysblennydd ar y naill ochr a Chanolfan Dewi Sant ar y llall. Yma ceir siopau a bwticau nwyddau cynllunydd, gyda brandiau enwog megis Kurt Geiger, Radley, Molton Brown, Cath Kidston a Hugo Boss.

Hefyd mae digon o gyfle i ymlacio a gwylio pobl mewn nifer o fwytai a sipoau coffi, gan gynnwys Jamie’s Italian.

Mae’r Aes bellach yn un o strydoedd siopa mwyaf deniadol a hanesyddol Caerdydd. Gallwch gerdded ar hyd yr Aes o un o adeiladau mwyaf cyfoes Caerdydd, sef Llyfrgell Ganolog Caerdydd, i un o’i hadeiladau hynaf – Eglwys Sant Ioan o’r 15fed ganrif. Ar y ffordd byddwch yn mynd heibio i Hen Lyfrgell Caerdydd sydd bellach yn cynnwys Canolfan Croeso Caerdydd.

Y tu ôl i’r Hen Lyfrgell saif Siop Adrannol Howell’s – sydd bellach yn rhan o Grŵp House of Fraser. Siop adrannol hynaf Caerdydd yw Howell’s sy’n dyddio’n ôl i 1865. Y tu mewn i’r siop, a ehangwyd yn 1920au, fe welwch Capel Bethany a adeiladwyd ar safle capel hŷn. Mae’r neuadd fwyd yn cynnig nwyddau Cymreig gan gynnwys caws, siocled, wisgi a chyrfau.