Ni allwn aros i groesawu eich grŵp bws i Gaerdydd!

Gyda’n glannau golygfaol a chanol y ddinas gryno, mae Caerdydd yn gyrchfan ddelfrydol … ac mae’n agosach nag yr ydych chi’n meddwl!

Mae’r ddinas yn hawdd ei gyrraedd ar y heol o draffordd yr M4 ac mae amrywiaeth o bwyntiau gollwng penodol a mannau parcio am ddim ar draws y ddinas.

P’un a yw eich ymweliad wedi’i ysgogi gan ein hamrywiaeth gyffrous o ddigwyddiadau, atyniadau unigryw, siopa eclectig neu achlysuron chwaraeon o’r radd flaenaf, mae rhywbeth i bawb.

Gwybodaeth i Grwpiau Bysus:

Gollwng a Chodi

Mae nifer o fannau cyfleus trwy’r ddinas i ollwng a chodi teithwyr. Edrychwch ar y mapiau i weld lle maen nhw.

A. Heol y Gogledd – lle i 4 yn y gilfach. Perffaith i ymweld â Chastell Caerdydd a chanol y ddinas. Cyfyngir yr amser aros i 30 munud. Dim dychwelyd o fewn awr.

B. Gerddi’r Brodordy – 1 lle. Perffaith i ymweld â Chastell Caerdydd a chanol y ddinas. Cyfyngir yr amser aros i 30 munud. Dim dychwelyd o fewn awr.

C. Amgueddfa Genedlaethol, Heol Gerddi’r Orsedd – 3 lle. Cyfyngir yr amser aros i 15 munud. Dim dychwelyd o fewn awr rhwng 0900 a 2300.

D. Rhodfa Lloyd George – yn y lôn bysiau, pen y gogledd. Gall bysus barcio ac aros yma i godi’r teithwyr. Taith fer ar droes i John Lewis ac i’r Aes.


Parcio

1. Gerddi Sophia – Mae gan Gaerdydd faes parcio i fysus yng Ngerddi Sophia, a reolir gan y Cyngor, gyda chamerâu cylch cyfyng 24 awr a thoiledau ar agor o 8:00am tan 4:00pm, 7 niwrnod yr wythnos. Mae pedwar man parcio talu ac arddangos i fysus sydd ar gael heb archebu, am £5 yr awr a £19.20 y dydd.

Mae parcio i fysus ar y stryd hefyd, yn y lleoliadau canlynol. Cyfeiriwch at y mapiau.

2. Corbett Road – 4 lle. Cyntaf i’r felin. Perffaith ar gyfer canol y ddinas a’r brifysgol.

3. Rhodfa Lloyd George – hyd at 40 lle. Cyntaf i’r felin. Ym mhen gogleddol y lôn fysus.

4. The Flourish – 4 lle. Cyntaf i’r felin. Perffaith ar gyfer Canolfan y Mileniwm Cymru ac atyniadau’r Bae.

5. Plas Bute – 4 lle. Cyntaf i’r felin. Perffaith ar gyfer Canolfan y Mileniwm Cymru ac atyniadau eraill y Bae.

Ewch i wefan Cyngor Caerdydd am wybodaeth ar gyfer parcio adeg digwyddiadau, megis rhai yn Stadiwm Principality.


Mapiau
Map Grwpiau Bws

Cliciwch yma i lawrlwytho ein map grwpiau bws


Cynigion

Rydym yn falch o gynnig lluniaeth i yrwyr bysus am ddim, fel rhan o’n croeso i Gaerdydd.

Yng Nghastell Caerdydd, caiff gyrwyr bysus baned a chacen.

Fel cynnig arbennig dros yr Ŵyl, caiff gyrwyr bysus ddiod poeth a bwy poeth am ddim yng Ngŵyl y Gaeaf (o 15 Tachwedd tan 6 Ionawr).

Mae’n rhaid bwcio o flaen llaw er mwyn derbyn y cynigion hyn ac fe anfonwn e-bost atoch gyda thocyn, neu fel arall fe drefnwn i chi gasglu un yn un o’n Canolfannau Croeso. Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i gadw lle.


Cyfarch a Chroeso

Rydym am i’n holl ymwelwyr gael croeso cynnes Cymreig! Gall Cenhadon Caerdydd gwrdd â’ch criw yn y bws a rhoi mapiau a gwybodaeth i chi. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ond mae’n dibynnu ar argaeledd, ac mae angen bwcio o flaen llaw. Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i fwcio.


Coach Enquiry Form

A hoffech chi archebu lluniaeth am ddim i'r gyrrwr?

Neu

Please review your information and submit your enquiry.